Erik Axel Filip Grudemark, född den 21 november 1915 i Umeå, död den 2 augusti 1997 i Karlsborg, var en svensk militär.

Filip Grudemark.

Grudemark blev fänrik 1937 och löjtnant 1939 i Västerbottens regemente. Efter att ha genomgått Krigshögskolan 1943–1945 blev han kapten 1945 och major 1956. Grudemark tjänstgjorde vid Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea 1956. Han var chef för inrikesavdelningen vid försvarsstaben 1957–1964 och utbildningsofficer vid Jämtlands fältjägarregemente 1964–1965. Grudemark befordrades till överstelöjtnant 1960 och till överste 1965. Han var befälhavare i Skövde försvarsområde 1965–1974 och stod till överbefälhavarens förfogande 1974–1976. Grudemark blev riddare av Svärdsorden 1956, kommendör av samma orden 1969 och kommendör av första klassen 1973.

KällorRedigera