Öppna huvudmenyn
Fettfenan är nummer 4 i bilden.

Fettfena är en fena som sitter på ryggen mellan ryggfenan och stjärtspolen hos fiskar. Den fyller ingen praktisk funktion, och vid märkning av odlad fisk klipps den ibland bort när fisken är liten. Fettfenan förekommer på salmonider så som harr, atlantlax, röding, sik, siklöja och öring, samt hos alla laxkarpar (Characiformes) som exempelvis neontetra och piraya.