Fereshteh Ahmadi

svensk sociolog
Fereshteh Ahmadi.

Fereshteh Ahmadi, född 27 november 1958, är en svensk sociolog och professor i sociologi.

Ahmadi blev filosofie doktor 1995 på en avhandling[1] om relationen mellan religion och individ i Iran. 2001 blev hon docent i sociologi vid Uppsala universitet samt professor i sociologi 2009 vid Högskolan i Gävle.

Hon är specialiserad på frågor som rör hälsa och existentiella frågor. Dessutom har hon forskat om gerontologi, internationell migration, islamisk feminism och musik och livshantering vid Uppsala universitet och Högskolan i Gävle.

Hon är ansvarig för ett internationellt projekt om meningsskapande livshantering. I projektet deltar forskare från Sverige, Sydkorea, Kina, Japan, Turkiet, Malaysia och Filippinerna. Hon var huvudansvarig för projektet mångfaldsbarometer år 2013–2014 och 2016.

BibliografiRedigera

  • Ahmadi, F., Palm, I. & Ahmadi, N. (2017) Mångfaldsbaromtern 2016 . FoU-rapport Nr 44. Gävle: Gävle university press. http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:1085307/FULLTEXT01.pdf
  • Ahmadi, F. & Ahmadi, N. (2018- accepted), Existential Meaning-Making for Coping with Serious Illness: Studies in Secular and Religious Societies. Routledge.
  • Ahmadi, F., Mella, O., Irving, I. Darvishpoor, M. (2015). Mångfaldsbarometern: tio år av attitydmättningar I Sverige. (Diversity barometer: decade of attitude surveys In Sweden). Gävle: Gävle University Press.
  • Ahmadi, F. (2015) (red.). Coping with Cancer in Sweden – A Search for Meaning. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studia sociologica Upsaliensia, 6.3.
  • Ahmadi, F. & Larsson, S. 2014. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv – ett socialt arbete perspektiv (Health, Living envirenmetn and Workings life (A Social Work Perspective). Gävle University Press.
  • Ahmadi, F. & Lilja, M. (2014). Ensamkommande flyktingbarn utifrån perspektivet socialt arbete (Red). Gävle University Press.
  • Ahmadi, F. (2008). Kultur och hälsa. Lund: Studentlitteratur.
  • Ahmadi, F. (2006). Culture, Religion and Spirituality in Coping; The Example of Cancer Patients in Sweden. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
  • Ahmadi, N. & Ahmadi, F. (1998). Iranian Islam; The Concept of the Individual. MacMillan Press.

ReferenserRedigera

  1. ^ Ahmadi, Fereshteh; Ahmadi Nader (1995) (på eng). Iranian Islam and the concept of the individual: on the non-development of the concept of the individual in the ways of thinking of Iranians. Uppsala: Univ. Libris länk. ISBN 91-506-1119-4 

Externa länkarRedigera