Fenylsalicylat, salol eller Salicylas phenylicus (summaformel C13H10O3) är ett äldre läkemedel.[1] Fenylsalicylat är ett kristallint pulver som är färglöst och nästan smaklöst, har svagt aromatisk lukt, löses lätt i alkohol och eter, men nästan inte alls i vatten och smälter vid 42°C. Fenylsacylat gavs som antiseptiskt medel för tarmen och urinvägarna, som medel mot reumatism m. m., i dosen 1-2 g.

Strukturformel för fenylsalicylat

Fenylsalicylat bildas om salicylsyra uppvärms med fenol och fosforoxiklorid. Salol sönderdelas av alkaliska lösningar i salicylsyra och fenol, en process, som äger rum i tarmens översta del, där alkalisk reaktion råder, men som regel inte i magsäcken. Salol passerar därför del av magen utan att verka; i tarmen frisätts salicylsyra och fenol. Det möjliggjorde att undgå den ofta mindre behagliga verkan på magen av salicylsyra och fenol, som däremot båda kunde verka i tarmen och, efter upptag därifrån, i kroppens övriga delar. Produkter av dessa ämnen i form av salicylursyra och fenoletersvavelsyra avgår därefter med urinen.

Fenylsalicylat introducerades 1886 av Marceli Nencki i Basel.

Källor Redigera

  1. ^ Salol i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1916)