Fenton är en av de sex städer som år 1925 förenades för att forma staden Stoke-on-Trent, Staffordshire, England. Den är belägen sydöst om staden. Arnold Bennett kallade sin fiktionaliserade version av Stoke-on-Trent för de "fem städerna" och Fenton har därför blivit kallad staden som Arnold Bennett glömde.

Husrader i norra Fenton, invid Hanley.

I Fenton finns idag en stor sikhisk moské, Ramgarhia Sikh Temple. Den är belägen på Whieldon Road. Omkring 3,2 procent (eller cirka 9000 personer) av Stoke-on-Trents hela befolkning identifierar sig själva som muslimer.