Federgo (Federitga eller Federgau) är ett historiskt frisiskt landskap i nordvästra Ostfriesland, Niedersachsen, Tyskland.

Federgo var ett av de frisiska landskapen vid tiden för den frisiska friheten (runt år 1300)

Landskapet ligger vid Vadehavet och omfattar bland annat nuvarande Krummhörn. Federgo gränsade i öster till det frisiska landskapet Brokmerland och i söder till Emsigerland. Liksom de andra frisiska landskapen skickade Federgo representanter till det årliga tinget i Upstalsboom utanför Aurich under tiden för den frisiska friheten.