Fasciit

Inflammatorisk process i fascia

Fasciit är den medicinska benämningen för bindvävsinflammation.

Fasceit
latin: fasciitis
Klassifikation och externa resurser
ICD-10M72.9
ICD-9729.4
MeSHsvensk engelsk

Nekrotiserande fasciit är en mycket allvarlig septisk infektion i muskelvävnad. Den orsakas ofta av grupp A-streptokocker (GAS) men även av streptococcus milleri samt av vissa tarmbakterier. Den sprider sig mycket snabbt i bindväven och musklerna.

Symtombilden vid fasciit innebär ett mycket akut insjuknande med svår värk. fasciit kan ge hudförändringar i form av blåröd missfärgning, men ofta syns inga yttre tecken vilket kan vara missvisande eftersom patienten samtidigt upplever svåra smärtor. Sviktande cirkulation med lågt blodtryck och mental påverkan, som sänkt medvetandegrad, är ofta en döljd av sepsis. Denna kan övergå i septisk chock med högt CRP-värde.

Behandling förutom intravenös medicinering är operation där nekrotiserad vävnad tas bort. Även HBO-behandling (tryckkammarbehandling) används. Sjukdomen medför hög dödlighet.