Fant är ett svenskt efternamn, som bärs av en svensk släkt, ursprungligen stammande från Finland och känd sedan 1500-talet. Den 31 december 2012 var det 260 personer i Sverige med efternamnet Fant.[1]

Släktnamnet antogs av rådmannen i Vasa Mikael Fant, efter Fantas gård i Österbotten. Under Stora nordiska kriget överflyttade dennes sonsons son Michael Fant den äldre (1676–1746) till Sverige, där han blev prost i Alfta.

Dennes söner var hovpredikanten och kyrkoherde i Eskilstuna Michael Fant den yngre och riksdagsmannen, teologie doktorn och kyrkoherden i Leksands socken Johan Michael Fant.

Personer med efternamnet Fant redigera

Källor redigera