1. Ett gammalt kinesiskt hasardspel som gick ut på att gissa antalet bönor i en skål.

En sida från Frank Leslie's Illustrated Newspaper som beskriver en Fan tan salong i New York, en räd av polisen, samt spelkort och kinesiska mynt som används i Fan tan.

2. En modernare variant av hasardspelet i vilken en kortlek används, se kinesisk fan tan.

3. Ett annat namn på kortspelet sjuan.