Falsterborev

ett rev utanför Falsterbo

Falsterborev är ett rev som ligger söder om Falsterbonäset i sydvästra Skåne. Det består av flera grundklackar av sand och sten med cirka 3 meters djup. Många olyckor har inträffat på grund av revet och 1831 ankrades Sveriges första fyrskepp här, dock bara tillfälligt. Från 1844 fanns ett permanent fyrskepp på platsen fram till 1972. Detta var även den sista svenska stationen som drogs in och ersattes med en kassunfyr. Falsterbokanalen byggdes delvis för att minska på olyckorna då fartygen tidigare tvingades passera Falsterborev på väg genom Öresund.

Sammanställning över kända skeppsolyckor från 1750-1950. Falsterbo rev söder om Falsterbonäset uppvisar ett stort antal förlisningar. Analys: Fotevikens museum.

Falsterborev är det rev som indirekt gett både Skåne och Skanör deras namn, på grund av det uråldriga ordet för "fara", skathin, som syftade på den risk sjöfarare tog när de passerade revet i fråga.[1]

Fyrstationens skeppslistaRedigera

Nummer Namn Tjänstgöringsår
00 Hermia 1831
0 Cyklop 1844-1864
4 Falsterbo 1865-1882
8 Svinbådan 1883-1930
28 Reserv 1931-1972

ReferenserRedigera

  1. ^ Vad varje svensk bör veta. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 2005. sid. 218. Libris 9872469. ISBN 91-0-010392-6