Faktum eller fakta kan syfta på:

  • Faktum – ett faktiskt föreliggande sakförhållande
  • Produkt (matematik) – resultatet av multiplikation
  • Faktum (tidning) – en gatutidning som säljs i Sverige av människor som lever i hemlöshet eller i ett annat socialt utanförskap
  • Faktum (TV-program) – ett tidigare samhällsprogram i Sveriges Television
  • TV4 Fakta – en tv-kanal i Sverige och i Norge
  • TV4 Fakta XL – en faktakanal i TV 4 2012–2017