En fackverksbro är en typ av bro där ett fackverk bär brobanan/väg.

Illecillewaet River Bridge.jpg
ErieCanalRRBridge04 1A.jpg

HistoriaRedigera

Efter att fackverkstekniken utvecklades kunde man bygga trä- och stålbroar med längre spann. Metoden var bland annat känd i Ryssland år 1840. År 1889-1890 byggdes Forthbron över Firth of Forth i Skottland. Den fick ett spann på 521 meter, ett världsrekord som skulle stå sig i 40 år.

Typer av fackverksbroarRedigera

  • Fackverkskonstruktionen ligger under brobanan.
  • Fackverkskonstruktionen ligger över brobanan.
  • Vägbanan ligger mitt i fackverkskonstruktionen.

Några fackverksbroarRedigera

Se ävenRedigera