Facklig centralorganisation

arbetstagarorganisation på nationell nivå

En facklig centralorganisation eller central arbetstagarorganisation är en arbetstagarorganisation på nationell nivå. Dessa kan vara sammanslutningar av flera fackförbund. I Sverige är de främsta fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco. Tidigare fanns även Statstjänstemännens Riksförbund (SR) och för privatanställda tjänstemän De anställdas centralorganisation (Daco).[1]

Se även Redigera

Referenser Redigera

  • Uppslagsordet central arbetstagarorganisation från Nationalencyklopedins internettjänst. Hämtat 24 februari 2009.

Noter Redigera

  1. ^ Kjellberg, Anders (2017) The Membership Development of Swedish Trade Unions and Union Confederations Since the End of the Nineteenth Century (De svenska fackförbundens och centralorganisationernas medlemsutveckling sedan slutet av 1800-talet) (Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility). Research Reports 2017:2 (uppdaterad 2021). Lund: Department of Sociology, Lund University. (Om medlemsutvecklingen i svenska fackförbund, fackliga centralorganisationer samt fackliga samverkansorganisationer som PTK och OFR)