Uzbekistan FU01 och FU02

(Omdirigerad från FU01)

Uzbekistan FU01 var namnet på det svenska flygtransportförband som baserades i Thermez, Uzbekistan under år 2004. Från början var det meningen att förbandet skulle basera i Kabul då man under våren 2004 fick en förfrågan från Nato om att bidra med flygtransportkapacitet till Isaf i Afghanistan. Men de visade det sig att det då inte fanns plats för det svenska flygplanet i Kabul och förbandet återgick till beredskap. Under sommaren kom de dock fram ett baseringsalternativ. Förbandet skulle istället basera i Termez, Uzbekistan, tillsammans med en enhet från Tyskland. FU01 hade rekryterats ur beredskapsförbandet SWAFRAP C-130 och bestod av 27 personer däribland 71. Transportflygdivisionen. Förbandets camp döptes till Camp IKEA.

Uzbekistan FU02

redigera

Uzbekistan FU02 var namnet på den fortsatta insatsen efter FU01. Återigen baserades förbandet i Termez, från var de var aktiva mellan augusti och oktober 2005. Förbandet bestod denna gång av 32 personer.

Förbandschefer

redigera
  • FU01: Övlt Bertil "Berra" Höglund
  • FU02: Övlt P-O Andersson