FIFO är en värderingsteknik inom bokföring, där lagervärde kan baseras på FIFO (First In First Out).

Alternativa tekniker är LIFO (Last In First Out) och återanskaffningsvärde. LIFO får ej användas i Sverige eller Europa då värdet på lagret blir för lågt i tider av inflation, det används dock i USA och många amerikanska bolag anger skattemässiga skäl för användningen av LIFO. Bland annat sparar Walmart stora summor pengar på att bokföra sina lager som LIFO.[1]

ReferenserRedigera