Öppna huvudmenyn

Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning

(Omdirigerad från FIEF)

Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning, FIEF, var ett svenskt nationalekonomiskt forskningsinstitut i Stockholm med LO som huvudman som existerade från 1985 till 2006.

HistorikRedigera

FIEF bildades 1985 med det näringslivsanknutna Industriens Utredningsinstitut som förebild,[1] men med en forskningsinriktning på ekonomiska frågeställningar av intresse för fackföreningsrörelsen.[1]

FIEF drevs i stiftelseform med ambitionen att i första hand bedriva vetenskaplig verksamhet, med inriktning på arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi och strukturekonomi. 2002 fanns sju forskare vid FIEF och budgeten omfattade 7,5 miljoner kronor.[2]

Vid bildandet fanns ambitionen att FIEF skulle drivas gemensamt av hela fackföreningsrörelsen, och inte bara LO. De nära partipolitiska kopplingarna mellan socialdemokraterna och LO, i kombination med den politiska karaktären hos många frågor som föll inom FIEF:s forskningsområde, gjorde dock att de två andra fackliga centralorganisationerna TCO och SACO aldrig gick att intressera för ett samarbete i denna form. FIEF förblev ett LO-drivet institut under hela sin existens.[3]

2005 fattade LO beslutet att inte anslå några mer pengar till FIEF,[3] och institutet lades därefter ner 2006.[1]

CheferRedigera

Följande personer verkade som chefer för FIEF:

KällorRedigera