FIB:s Lyrikklubb är en bokserie för lyrik startad 1954. I serien har utgivits såväl klassiker som introduktionsvolymer och många antologier.

Bokutgivningen var kopplad till tidskriften Lyrikvännen där varje prenumerant samtidigt blev klubbmedlem och fick möjlighet att köpa böckerna till ett särskilt pris. Redaktör för både förlaget och tidskriften var Stig Carlson. Bakom utgivningen stod veckotidningen Folket i Bild. Verksamheten övertogs 1962 av Tidens förlag och 1971 ersatte Gunnar Harding Stig Carlson som redaktör. Efter att bokbranschen hårdnat på 1970-talet satsades på en utgivning av enkelt formgivna lågprisböcker i liten upplaga kallad Lilla serien. 1980- och 1990-talen blev något av en glansperiod med mer professionell utgivning av nytänkande antologier och väl formgivna årsböcker. Men tidskrävande produktioner, vikande tidningsprenumerationer och förlagsmässig återhållsamhet gjorde att utgivningen lades ned 2003.

Sammanlagt finns cirka 270 titlar utgivna i FIB:s Lyrikklubb, varav hälften är översättningsvolymer. 43 titlar är antologier.

Utgivning i urval redigera

Volym Titel Författare Utgivningsår
1 Diktarröster: Nio kritiker om fjorton svenska lyriker red. Stig Carlson 1953
2 Ballader och spelmansvisor: Ett urval av Nils Ferlin Dan Andersson 1954
3 Sotfragment Stig Sjödin 1954
4 Sex unga lyriker: En metamorfos-antologi red. Lennart Nilsén-Somre 1954
5 Lotsen från Moluckas Harry Martinson 1954
6 Dikter i urval av Gunnar Ekelöf Erik Johan Stagnelius 1954
7 En bok om Nils Ferlin red. Stig Carlson och Axel Liffner 1954
8 Ringar i stubben Elmer Diktonius 1954
9 I mitt öga: Dikter med sex monotyper av författaren Axel Holm 1954
10 Dikt och mening red. Stig Carlson 1954
11 Dikter i urval av Olof Lagercrantz Ragnar Jändel 1955
12 Dikter i urval av Bengt Holmqvist Johan Ludvig Runeberg 1955
13 Syntaxupproret: I urval och med inledning av Staffan Larsson Birger Sjöberg 1955
14 Lågor för Eros: Ett urval kärlekslyrik från hela världen urval Maria Wine 1955
15 En bok om Hjalmar Gullberg red. Stig Carlson och Axel Liffner 1955
16 Dikter i urval av Harald Forss Per Daniel Amadeus Atterbom 1955
17 Sånger mellan krigen: I urval av Erwin Leiser Bertolt Brecht 1955
18 Halvstupan: Dikter Arne Lundgren 1955
19 Besök i barndomen red. Åke Lindström 1955
20 Dikter: I svensk tolkning av Ture Nerman Heinrich Heine 1955
21 Den stora oceanen: I svensk tolkning av Artur Lundkvist Pablo Neruda 1956
22 För ljusets skull: Ett dikturval Erik Blomberg 1956
23 50 dikter ung lyrik: Ett urval gymnasistpoesi 1956
24 Fridas tredje bok: Ett urval posthuma småstadsvisor om Frida och Naturen, om Döden och Universum Birger Sjöberg 1956
25 Helian och andra dikter Georg Trakl 1956
27 En bok om Gunnar Ekelöf red. Stig Carlson och Axel Liffner 1956
28 Mina minnen av Birger Sjöberg Anna Rosdahl 1956
30 Och plötsligt är det afton: I svensk tolkning och med en inledande essay av Arne Lundgren Salvatore Quasimodo 1957
34 Mod att leva: Dikter i urval Ragnar Thoursie 1957
35 Dikter och profetior William Blake 1957
36 Svensk Sturm und Drang: Ett urval av Stellan Arvidson Bengt Lidner och Thomas Thorild 1957
37 Åtta engelska poeter urval och tolkn. Petter Bergman och Göran Printz-Påhlson 1957
43 Prosadikter Erik Asklund 1958
44 Himlavalv av morgondagar: I svensk tolkning av Erik Blomberg, Artur Lundkvist, Birger Norman och Stig Sjödin Carl Sandburg 1958
46 Ett moln i byxor Vladimir Majakovskij 1958
47 Ord när hösten faller Carl Emil Englund 1959
48 Poeter i profil: Tolv poetporträtt Artur Lundkvist 1959
51 Till minnet av en morgondag Stig Carlson 1959
53 Modern isländsk poesi urval och tolkn. Ariane Wahlgren 1959
54 Poet i New York Federico García Lorca 1959
55 Det lilla testamentet och strödda ballader: I svensk tolkning av Axel Österberg François Villon 1959
58 Den våldsamma årstiden Octavio Paz 1959
59 Du i mitt hjärta: Spansk lyrik tolkad av Arne Häggqvist tolkn. Arne Häggqvist 1959
60 Nattstycken: Dikter om kärlek urval och tolkn. Erwin Leiser 1960
61 Ny finsk lyrik urval och inledn. Eino S. Repo och Nils-Börje Stormbom 1960
63 Det nakna ansiktet: Ny polsk lyrik urval och övers. Nils Åke Nilsson 1960
64 En bok om Johannes Edfelt red. Stig Carlson och Axel Liffner 1960
67 Körsbärsblom: Hundra japanska kortdikter sv. tolkn. Per Erik Wahlund 1961
68 Flykt och förvandling: Ett dikturval Nelly Sachs 1961
69 Ord ur min virvels djup Harald Forss 1961
70 Fransk surrealism red. Gunnar Ekelöf 1962
72 Modern tjeckoslovakisk lyrik urval och tolkn. Erik Blomberg 1962
79 Stadens sånger: Stockholmsdikter från två sekel urval Erik Asklund 1962
80 Kondor och kolibri: Sydamerikansk lyrik sv. tolkn. Artur Lundkvist och Francisco J. Uriz 1962
81 Dikter i urval av Björn Julén Oscar Levertin 1963
85 Eld och aska: Ett dikturval 1926–1960 Arnold Ljungdal 1963
86 Lekar för enslingar: Dikter och etyder i urval Eeva-Liisa Manner 1963
88 Vattenår: Ett dikturval med teckningar av författaren Folke Dahlberg 1963
89 Dikter: I svensk tolkning av Börje Knös Konstantinos Kavafis 1963
90 Mitt språk: Dikter i urval 1948–1961 Bo Setterlind 1963
95 Hamlet sade det vackrare Oscar Parland 1964
97 Italiensk lyrik urval och övers. Estrid Tenggren 1964
101 Soleares = Ensamhet: Spanska miniatyrdikter om kärlekens oro övers. Arne Häggqvist 1964
103 Rymd: Aforismer Juan Ramón Jiménez 1965
105 Dikter om människan Tudor Arghezi 1965
106 Dikter och diamantprosa: I tolkning av Helmer Lång Arthur Rimbaud 1965
107 Etthundra dikter Bertolt Brecht 1965
110 Solgrönt Gunnar Björling 1966
111 Vithåriga revolvrar: Fem franska surrealister sv. tolkn. Artur Lundkvist och Åsa Scherdin-Lambert 1966
113 Ofriserade tankar: Aforismer Stanisław Jerzy Lec 1966
114 Snurra min jord och nya visor Lars Forssell 1966
116 Dikter Erich Kästner 1966
120 Ord i tiden Antonio Machado 1967
123 Vårlig klarvaka Miguel Ángel Asturias 1967
125 Ovädret Eugenio Montale 1967
127 Med andra ögon: Modern holländsk lyrik sv. tolkn. Sebastian Lybeck och Jan F. de Zanger 1968
128 Mellan regnets fingrar: I svensk tolkning av Artur Lundkvist och Dagmar Chvojková-Pallasová Vítězslav Nezval 1968
131 Maldorors sånger Comte de Lautréamont 1968
139 En tid i Kongo Aimé Césaire 1969
142 Dagbok från fängelset Ho Chi Minh 1970
145 Tingens rätta namn: Tjeckisk och slovakisk lyrik tolkn. Josef B. Michl och Birger Norman 1970
147 Prologer Birger Norman 1971
150 Min dikt Elmer Diktonius 1971
156 Palestinsk poesi urval och övers. Ingvar Rydberg 1972
158 Dikter i urval av Jacob Branting Lasse Lucidor 1972
159 Poesi från USA övers. Reidar Ekner 1972
160 Armodets son: Dikter från landsflykten Carl Jonas Love Almqvist 1972
161 Dikter Paul Celan 1972
162 Rysk poesi 1890–1930 urval och tolkn. Bengt Jangfeldt och Björn Julén 1972
163 Dikter Ola Hansson 1972
168 Jordvagga – himmelstak Werner Aspenström 1973
169 Fransk poesi 1910–1970 övers. Lars Gustafsson 1974
180 20 nya poeter: En antologi ung poesi urval Rolf Aggestam och Gunnar Harding 1974
181 Här är så underligt Sigbjørn Obstfelder 1975
186 Framkallning Marin Sorescu 1975
187 Jag är tusenden Josef Kjellgren 1975
192 Oas i öknen Josif Brodskij 1977
198 Prosadikter Robert Bly 1977
199 Dikter Rainer Maria Rilke 1978
200 Den svenska lyriken från Ekelund till Sonnevi red. Tom Hedlund 1978
203 Brev från Köpenhamn: Sex unga danska poeter urval och övers. Poul Borum och Sven Christer Swahn 1978
212 Sex och ett samvetskval för himlen Odysseas Elytis 1979
213 Poesi 1980 urval Gunnar Harding 1980
215 Men också denna skog Lennart Sjögren 1980
217 Ingentings bjällror Jan Erik Vold 1980
219 Sonetter William Shakespeare 1981
220 Dikter i urval och med förord av Lars Huldén Georg Stiernhielm 1981
222 Du måste vittna: Poesi och reportage från Polen sammanst. av Nils Åke Nilsson 1981
223 Maratonpoeten Åke Hodell 1981
225 Den andra enkelheten Yves Bonnefoy 1982
226 Smaken av oceanerna: tjugosju portugisiska 1900-talspoeter urval och tolkn. Marianne Sandels 1982
227 Till klarhet Octavio Paz 1982
230 Sången om mig själv Walt Whitman 1983
231 Dikter från Amager Klaus Rifbjerg 1983
232 Vykort från Maginotlinjen W. S. Merwin 1983
233 Närmare blodet än bläcket: Dikter Federico García Lorca 1984
234 Svenska prosadikter urval och inl. Lars-Håkan Svensson och Lasse Söderberg 1984
235 En drucken man beskådar tisteln… Hugh MacDiarmid 1984
236 50 dikter E. E. Cummings 1984
237 På tungans tröskel: Arktiska dikter från Grönland, Kanada och Alaska tolkn. och inl. av Ann Smith 1984
238 Röstprover: Dikter i urval 1947–75 Axel Liffner 1984
241 En våg John Ashbery 1986
243 Järnmyntet Jorge Luis Borges 1987
246 Den hundrade poeten: Tendenser i fem decenniers poesi Nina Burton 1988
247 Vildgräs Lu Xun 1988
248 Minnets svanar: Svensk romantisk poesi urval Horace Engdahl 1988
249 Vindens hand: Dikter från åren 1951–86 Folke Isaksson 1988
250 Den trösterika gåtan: Tio essäer om Tomas Tranströmers lyrik Staffan Bergsten 1989
251 106 unga dikter ur 80-talet red. Björn Gunnarsson och Per Ögren 1989
252 Utopia Wisława Szymborska 1989
254 Färdväg: 30 engelskspråkiga poeter urval och övers. Göran Printz-Påhlson och Jan Östergren 1990
255 Du är min landsflykt: Kärleksdikter Karl Vennberg 1990
256 Alkemins blå eld: Modern arabisk poesi urval och tolkn. Saleh Oweini och Nina Burton 1991
257 Tärningsbägaren: Prosadikter Max Jacob 1991
261 Ögats läppar sluter sig: Surrealism i svensk poesi red. Lasse Söderberg 1993
262 Resans syster, poesin: En lyrisk karta på elva språk Nina Burton 1994
263 Är vi långt från Montmartre? Apollinaire och hans epok i poesi, bild och dokument urval och pres. Gunnar Harding 1995
265 Generation 27! Tio spanska poeter urval och övers. Anders Cullhed 1996
266 Nära ögat Wisława Szymborska 1996
268 Klang och åter: Tre röster i samtida svensk kvinnolyrik Staffan Bergsten 1997
270 Under den gröna pinjen: Trubadurlyrik på galicisk-portugisiska från Spanien och Portugal, 1200–1350 Marianne Sandels 1997
271 Bredvidläsning Wisława Szymborska 1997
272 Femton poeter ur 90-talet red. Helena Eriksson och Maria Gummesson 1998
273 Dikter och fragment Sapfo 1999
Dikter från tusen år: Lyrikrådet väljer red. Björn Håkanson 2000
Ikaros död Åke Hodell 2001
280 Dikter 1945–2002 Wisława Szymborska 2003
281 17 polska poeter red. Irena Grönberg 2003

Källor redigera