Föryngring avser antingen de åtgärder som vidtas för att återbeskoga skogsmark efter slutavverkning eller resultatet av dessa åtgärder. Det finns i huvudsak tre alternativ, som ibland även kombineras:

Skogsodling utförs med plantering eller sådd. Ofta används frö som framställts i fröplantager.

Det är inte ovanligt att problem med viltskador (särskilt älgbetning i tallplanteringar), snytbaggeangrepp, frost, torka eller dylikt leder till så hög avgång bland de nyetablerade plantorna att en hjälpplantering måste företagas.

Externa länkar

redigera