Förtimring, en träbåts eller träfartygs inre skelett eller stomme bestående av kölen, stävar, spant och bottenstockar samt övrig inre förstärkning. Även akterspegel ingår i en farkosts förtimring. När förtimringen är uppsatt och klar påbörjas monteringen av bordläggningen.

Ett förtimrat skepp på Samos

Kan även, fast mer sällan, betyda stödkonstruktion i trä för att förhindra ras i gruva.

KällorRedigera

Se ävenRedigera

Träbåt och Träskepps anatomi