Försvarsutbildningsföreningen

finländskt offentligrättsligt samfund
(Omdirigerad från Försvarsutbildning)

Försvarsutbildningsföreningen (finska: Maanpuolustuskoulutusyhdistys, MPK) är en finländsk frivilligorganisation som startade sin verksamhet den 1 januari 2008, då lag om frivilligt försvar (556/2007) trädde i kraft.

Försvarsutbildningsföreningen ersatte den registrerade föreningen Försvarsutbildning, vilken grundats i december 1993. Till skillnad från den tidigare föreningen är Försvarsutbildningsföreningen en offentligrättslig förening, vars verksamhet och administrativa riktlinjer är fastställda i finländsk lag.[1] Medlemskap kan ges till finska medborgare från 15 års ålder, som då kan delta i frivillig försvarsutbildning.

Försvarsutbildningsföreningen ordnar årligen omkring 1 400 kurser, i vilka omkring 34 000 personer deltar. Föreningen stödjer Försvarsmakten och civila organisationer i fred och krissituationer. Förbundet är en av medlemsorganisationerna i Försvarsfrämjandet och har 14 egna medlemsföreningar, bland dem Nylands brigads gille.

KällorRedigera

NoterRedigera

Se ävenRedigera