Försvarsmaktens vinterenhet (FMVE) är en svensk försvarsmaktsgemensam kompetensutbildningsenhet inom Försvarsmakten som verkat i olika former sedan 1999. Förbandsledningen är förlagd i Bodens garnison i Boden.

Försvarsmaktens vinterenhet
(FMVE)
Vapen för Försvarsmaktens vinterenhet tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnFörsvarsmaktens vinterenhet
Datum1999–
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensam
TypFack- och funktionsenhet
RollUtveckla och utbilda
Del avNorrbottens regemente
FöregångareStridsskola Nord
StorlekSkola
HögkvarterBodens garnison
FörläggningsortArvidsjaur, Boden
Valspråk"Rerum omnium magister usus"
Befälhavare
EnhetschefJerker Persson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga

Historik redigera

Försvarsmaktens vinterenhet bildades den 1 januari 1999 under namnet Markstridsskolan Boden (MSS Boden) och har sitt ursprung från Stridsskola Nord (SSN). Stridsskola Nord (SSN) upplöstes och avvecklades den 31 december 1998, delar av skolan kom därefter att bilda ett detachement och underenhet i Boden till Markstridsskolan (MSS).[1][2]

Genom försvarsbeslutet 2000 överfördes Markstridsskolan Boden (MSS Boden) den 1 juli 2000 till Norrbottens regemente (I 19) och tilldelades namnet Utvecklingsenhet Vinter. Skolan fick uppgift att samordna och utveckla vinterutbildningen med övriga Norrlandsförband. År 2003 tydliggjordes skolans uppgift genom att Norrbottens regemente fick uppdraget att vara funktionsansvarig för utveckling av vinterförmåga inom hela Försvarsmakten. Genom försvarsbeslutet 2004 omorganiserades Utvecklingsenhet Vinter 2005 och bildade Försvarsmaktens vinterenhet (FMVE), under Norrbottens regemente. Enheten organiserades med ledning och funktionsavdelning i Boden och en utbildningsavdelning i Arvidsjaur.[3]

I Försvarsmaktens budgetunderlag för 2023 föreslog Försvarsmakten att Försvarsmaktens vinterenhet skulle byta namn den 1 januari 2023 till Försvarets vinterenhet. Anledningen till namnbytet angavs till att förledet Försvarsmakten i ett namn inte ska användas för enskilda delar av en organisationsenhet.[4]

I Försvarsmaktens budgetunderlag för 2024 föreslog Försvarsmakten att regeringen beslutar om att Försvarsmaktens vinterenhet ska vara lokaliserad i Bodens garnison. Anledningen till omlokaliseringen angavs till personalförsörjningsbehov, samordning och ledningsfriktioner vid Norrlands dragonregemente, samt behov av lediga lokaler i Arvidsjaur för tillväxt, föranledde förslaget att vinterenheten skulle omlokaliseras och samlokaliseras i Bodens garnison.[5]

Verksamhet redigera

Försvarsmaktens vinterenhet har som ansvar att utbilda och vidmakthålla vinterförmågan inom Försvarsmakten. Gemensamt arbetar man att utveckla Försvarsmaktens verksamhet i kyla för att minimera kylskador. Försvarsmaktens vinterenhet leder kurser och verksamhet i fjällterräng vintertid, dykning under vinterförhållanden . Vinterutbildning inom ramen för skolsystemet för individen, funktionerna samt taktikutbildning är etablerad som en grund för specialistofficers- samt officersutbildningen vilken leds och kvalitetssäkras av enheten. Svenska som utländska förband och enheter leds och tränas inför uppgifter i subarktiskt klimat. Framtagning av egna utbildningshjälpmedel och reglementen som Vintersoldat, Vinterförmåga samt Kallt Väder samt att stöda och leda materielförsök ingår också i den breda verksamhet Försvarsmaktens vinterenhet bedriver.

Förläggningar och övningsplatser redigera

I samband med att enheten bildades i Boden, kom den att vara samlokaliserad i Bodens garnison med Norrbottens regemente och Norrbottensbrigaden (MekB 19) från 2000 med Norrbottens regemente (I 19). Från 2005 är även en utbildningsavdelning förlagd till Arvidsjaurs garnison, där den är samlokaliserad med Norrlands dragonregemente.

Heraldik och traditioner redigera

Försvarsmaktens vinterenhets valspråk är "Rerum omnium magister usus" vilket är latin och betyder "erfarenheten är läromästare i allt”.

Förbandschefer redigera

Förbandschefen tituleras enhetschef och har tjänstegraden överstelöjtnant.

  • 1999–2000: Överstelöjtnant Thomas af Klinteberg
  • 2000–2001: Överstelöjtnant Thomas Widmark [a]
  • 2001–2004: Överstelöjtnant Ola Karvonen
  • 2004–2007: Överstelöjtnant Stefan Fredriksson
  • 2007–2009: Överstelöjtnant Magnus Ståhl
  • 2010-2015: Överstelöjtnant Mats Forsman
  • 2016–2018: Överstelöjtnant Stefan Hedmark
  • 2019–2021: Överstelöjtnant Morgan Gustafsson
  • 2021–idag: Överstelöjtnant Jerker Persson

Namn, beteckning och förläggningsort redigera

Namn
Markstridsskolan Boden 1999-01-01 2000-06-30
Utvecklingsenhet Vinter 2000-07-01 2004-12-31
Försvarsmaktens vinterenhet 2005-01-01 2022-12-31
Försvarets vinterenhet 2023-01-01
Beteckningar
MSS Boden 1999-01-01 2000-06-30
UtvE Vinter 2000-07-01 2004-12-31
FMVE 2005-01-01
Förläggningsorter
Bodens garnison (F) 1999-01-01
Arvidsjaurs garnison (D) 2005-01-01

Se även redigera

Referenser redigera

Anmärkningar redigera

  1. ^ Var åren 2010–2014 chef för Norrbottensgruppen.

Noter redigera

Externa länkar redigera