Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), tidigare Försvarsindustriföreningen, är en svensk branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. SOFF har idag 200 medlemsföretag varav över 100 är s.k. SMF-företag (små och medelstora företag) som har verksamhet inom bland annat samhällssäkerhet, cyberteknik och försvar[1].

Säkerhets- och försvarsföretagen
[[File:
Logotyp för föreningen Säkerhets- och försvarsföretagen
|275px|alt=]]
FörkortningSOFF
Tidigare namnFörsvarsindustriföreningen
Syfte/fokusSkapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar för medlemsföretagen genom att främja deras marknadstillträde och handelsutbyte
PlatsStockholm, Sverige
MedlemmarCa 200
GeneralsekreterareRobert Limmergård
Webbplatshttps://soff.se/

Om föreningen och dess arbete redigera

Fram till 2007 var namnet Försvarsindustriföreningen (FIF), och namnbytet genomfördes eftersom medlemmarnas produkt- och tjänsteutbud numer består av produkter till fler kunder än Försvarsmakten och inkluderar offentliga kunder inom säkerhetsområdet.[2]

Försvarsmarknaden, eller försvarssektorn, har annorlunda förutsättningar än andra marknader[3]. Det finns många lag-och regelkrav som kräver efterlevnad och sektorn är mycket påverkad av politiken. Inom ramen för SOFF:s arbete ryms bland annat att företag och andra aktörer möts i medlemsgrupper med olika fokus[4], svara på remisser och skapa plattformar för sektorns aktörer att samlas. Exempel på evenemang som SOFF anordnar är försvarsföretagsdagarna[5], cyberförsvarsdagen[6] och fördjupningsseminarier[7] med olika fokusområden.

Föreningen delger kontinuerligt nyhetsbrev offentligt och veckobrev till medlemmar.[8]

SOFF är även medlem i flera andra organisationer, exempelvis ASD Europe, den europeiska organisationen för flyg-, rymd- och försvarsindustrier med huvudkontor i Bryssel. Tillsammans med systerorganisationerna i Norge, Finland och Danmark representerar föreningarna över 400 företag[9]. SOFF är också medlem i ASD-STAN[10], vilket är en förening som etablerar, utvecklar och upprätthåller standarder inom området[11]. SOFF är även utsedd av regeringen att företräda Sverige i styrelsen för NIAG (Nato Industrial Advisory Group) där föreningen bland annat får information om nya studier och projekt[12].

I och med att försvarsmarknaden är unik i jämförelse med andra marknader behöver även företagen, och föreningen, arbeta med särskilda regelverk som rör försvars- och säkerhetsområdet. Exempel på sådana är säkerhetsskydd, exportkontroll och upphandling.

Centrala verksamhetsområden redigera

Cyberförsvar redigera

Cyberförsvaret utgör det försvar som utifrån informationsteknik upprättas för att skydda exempelvis viktig information eller kritiska funktioner i samhället. Då mängden av cyberangrepp mot Sverige sker på daglig basis[13] arbetar SOFF med att stötta sina medlemsföretag på cyberförsvarsområdet, exempelvis genom att fördjupa dialogen mellan privat och offentlig sektor samt kunskapsdela från näringslivet till myndigheter och beslutsfattare. Cyberattacker syftar ofta till att stjäla information och innovation från företag[14], vilket i längden kan påverka hela den svenska samhällssäkerheten. Mot bakgrund av detta arbetar SOFF och dess medlemsföretag för att stärka det svenska cyberförsvaret, där föreningens medlemsgrupp på området, som samlar cirka 80 företag, spelar en viktig roll i arbetet. Inom ramen för gruppen genomförs åtgärder såsom att dela hotinformation, diskutera regelverk och bevaka vad som sker på området.

Samhällssäkerhet redigera

Samhällssäkerhet, eller samhällsskydd, sammanfattas ofta som skyddet av samhällets kritiska funktioner eller samhällsviktig verksamhet. Med det senare avses: "Verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet."[15]

När en kris eller ett krig inträffar behöver samhället ha en uppbyggd robusthet för att hantera störningar i exempelvis försörjningskedjor. Företagen besitter viktiga kunskaper och resurser för att bidra till samhällets funktioner och därför arbetar även SOFF tillsammans med medlemsföretagen på detta område[16]. Även här bedrivs mycket av arbetet inom ramen för en medlemsgrupp och exempel på medlemsföretagens verksamheter inom samhällssäkerhetsområdet är befolkningsskydd, tjänster, utbildningar och säkra kommunikationer.

Försvar redigera

Då det är företag som förser försvarsmakter med de produkter och tjänster de behöver ha för att kunna genomföra sina uppdrag, är försvarsföretagen en väsentlig del av den samlade försvarsförmågan i ett land. Försvarsmarknaden är på många sätt unik i jämförelse med andra marknader och ställer annorlunda krav på företagen som verkar på den. SOFF arbetar därför i olika kanaler för att förbättra företagens dialog med myndigheterna, detta för att företagen ska få en förståelse för försvarets behov. Försvarsföretagen som är medlemmar i SOFF bidrar med allt från komponenter till hela system, både produkter och tjänster.

Om försvarsföretagen redigera

Enligt den branschstatistik som föreningen sammanställer och publicerar årligen hade medlemsföretagen cirka 28 400 medarbetare som arbetar med teknik och kunnande inom försvar och samhällssäkerhet under 2022[17]. Vidare uppmättes den totala omsättningen till 51 500 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med året innan (47 972 mkr året innan, 2020).[17]

Verksamheten är mycket forskningsintensiv och år 2022 investerade företagen ca 15 % av omsättningen på forskning- och teknikutveckling[17]. Även kompetensnivån hos medarbetarna är hög där 43 % har någon form av ingenjörsutbildning[18].

Exportandelen varierar från år till år och siffror från 2022 visar att exporten uppgick till totalt 28 miljarder under året. Sett till de senaste 10 åren utgör exporten vanligtvis cirka två tredjedelar av den totala omsättningen i genomsnitt[19].

Ett urval av medlemsföretag redigera

Generalsekreterare redigera

Relaterat redigera

Källor redigera

 1. ^ ”Om SOFF”. SOFF. https://soff.se/om-soff/. Läst 10 september 2023. 
 2. ^ ”Försvarsindustriföreningen i ny skepnad”. Säkerhets- och försvarsföretagen. 16 oktober 2007. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. http://archive.is/2012.05.25-021906/http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/foersvarsindustrifoereningen-i-ny-skepnad-173694. 
 3. ^ ”Företagen på försvarsmarknaden”. Försvarsexport. https://forsvarsexport.se/foretagen/foretagen-pa-forsvarsmarknaden/. Läst 29 september 2022. 
 4. ^ ”Medlemsgrupper”. SOFF. Arkiverad från originalet den 17 juni 2022. https://web.archive.org/web/20220617124834/https://soff.se/om-soff/arbetsgrupper/. Läst 29 september 2022. 
 5. ^ Försvarsföretagsdagarna
 6. ^ Cyberförsvarsdagen
 7. ^ fördjupningsseminarier
 8. ^ ”Nyhetsbrev och veckobrev”. SOFF. Arkiverad från originalet den 29 september 2022. https://web.archive.org/web/20220929080320/https://soff.se/information/nyhetsbrev/. Läst 29 september 2022. 
 9. ^ ”SOFF - en röst i Europa i en tid av förändring”. SOFF. 5 december 2018. https://soff.se/2018/12/05/soff-en-rost-i-europa-i-en-tid-av-forandring/. Läst 11 november 2022. 
 10. ^ ASD-STAN
 11. ^ ”Standardisering”. SOFF. https://soff.se/information/standardisering/. Läst 11 november 2022. 
 12. ^ ”SOFF:s roll i Nato Industrial Advisory Group (NIAG)”. SOFF. 9 februari 2021. https://soff.se/2021/02/09/nato-industrial-advisory-group-niag/. Läst 11 november 2022. 
 13. ^ ”Säkerhetspolisen | Cybersäkerhet”. https://sakerhetspolisen.se/verksamheten/cybersakerhet.html. Läst 15 december 2022. 
 14. ^ ”Rapport: ”Cyberbrott mot svenska företag” | Stockholms handelskammare”. stockholmshandelskammare.se. https://stockholmshandelskammare.se/rapporter/rapport-cyberbrott-mot-svenska-foretag. Läst 15 december 2022. 
 15. ^ ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | Uppdaterad definition samhällsviktig verksamhet”. https://www.msb.se/contentassets/d8fca23b124c4686a629970fd2c1aa31/uppdaterad-definition-samhallsviktig-verksamhet.pdf?fbclid=IwAR1oath8q1b3mxyDhZDQ-2CUWVtkru5Tm0_gVMAdH8IGkLW84kDVBp8HNQ4. Läst 15 december 2022. 
 16. ^ ”Vad är samhällsviktig verksamhet?”. SOFF. Arkiverad från originalet den 15 december 2022. https://web.archive.org/web/20221215140050/https://soff.se/vara-fragor/samhallssakerhet/vad-ar-samhallsviktig-verksamhet/. Läst 15 december 2022. 
 17. ^ [a b c] ”Branschstatistik 2022 – fortsatt tillväxt”. SOFF. 9 maj 2023. https://soff.se/2023/05/09/branschstatistik-2022-fortsatt-tillvaxt/. Läst 20 maj 2023. 
 18. ^ ”Sju saker du (sannolikt) inte visste om försvarsmarknaden”. SOFF. 5 april 2017. https://soff.se/2017/04/05/sju-saker-du-sannolikt-inte-visste-om-forsvarsmarknaden/. Läst 28 september 2022. 
 19. ^ ”Branschstatistik 2021 – Historisk tillväxt på försvarsmarknaden”. SOFF. 27 juni 2022. https://soff.se/2022/06/27/branschstatistik-2021-historisk-tillvaxt-pa-forsvarsmarknaden/. Läst 28 september 2022. 
 20. ^ ”Generalsekreterare”. SOFF. https://soff.se/om-soff/generalsekreterare-robert-limmergard/. Läst 1 december 2022.