Förståelsehorisont är en hermeneutisk term som betecknar gränsen för en persons vetande, förståelse eller kunskap. Vid möten med andra idéer och andra personers horisonter kan den personliga horisonten utvidgas, in i den kollektiva kunskapen. I den hermeneutiska världen existerar ingen absolut eller objektiv kunskap, vilket gör att målet för hermeneutikern istället blir att ständigt utvidga sin horisont; att söka sig bortom existerande kunskapsgränser, eller om man så vill horisonter.