Församlingen Sion i Flen är en frikyrka i Flen som tillhör Trosrörelsen. Församlingen bildades 1987 av Jan och Birgitta Danell och har idag (2019) ca 70 medlemmar. Församlingen startade även en förskola (Förskolan Duvan) och en grundskola för årskurs 1 till 9, Flens Kristna Skola.[1] Idag har förskolan och skolan en ny huvudman då bolaget Flens Kristna Skola AB bildades 2013. Församlingen är en lokal församling bestående av alla åldersgrupper och nationaliteter.

InvandrararbeteRedigera

Församlingen har sedan början haft ett omfattande invandrararbete. Detta beror till stor del på att Flens Kommun har haft en stor mottagning för asylsökande. Det finns även med i församlingens vision att den ska vara en plats för alla folk (Jesaja 2:2-3). Sedan den stora flyktingströmmen 2015 har församlingen bedrivit en omfattande utdelning av kläder, skor, barnvagnar, cyklar mm till asylsökande. Under en tid hölls även språkcafé i församlingslokalen för att lära ut svenska till nyanlända. Behov av tolkning till olika språk finns alltid på gudstjänsterna.

Barn- och ungdomsarbeteRedigera

Församlingen har alltid haft ett barn- och ungdomsarbete. På söndagar har man söndagsskola för åldern 3-8 (Äventyrarna) och bibelundervisning för åldern 9-12 (Bible Trackers). Varannan torsdag kväll har församlingen ett upplägg för barn i 10-12-årsåldern där man har leker, fika och har enkla Bibelstudier. På fredagarna anordnar församlingen träff för ungdomar (mötesplatsen) kl 19.00. Alla barn- och ungdomsaktiviteter är öppna för alla, även icke-medlemmar och de som inte bekänner sig till kristen tro.

MissionsarbeteRedigera

Församlingen har alltid satsat på mission i olika länder, bland annat Iran och Uganda. Församlingen har tidigare anordnat en församlingsresa till Uganda där enskilda medlemmar understödjer fadderbarn vilket ger barnen möjlighet att gå i skola och få en utbildning. Församlingen har även kontakter med församlingar i Etiopien, Pakistan och Rwanda. Ungdomsgruppen har varit på missionsresor till Estland vid några tillfällen.

Arbete bland utslagnaRedigera

Församlingen har under flera års tid (2010–2018) haft bespisning i kyrkan för utslagna och missbrukare. Man har anordnat julfest och delat ut kläder och hjälpt till på olika sätt. Hösten 2018 fattades ett beslut att ta en paus i arbetet som gick under namnet Agape arbetet. Agape betyder kärlek på grekiska och refererar till Guds gränslösa och villkorslösa kärlek.

KällorRedigera

  1. ^ ”Om oss”. Församlingen Sion i Flen. http://www.sion.se/wp/om-oss/. Läst 10 januari 2012.