Försåtminering är en typ av minering som syftar till att orsaka skada, främst på militär trupp, med hjälp av sprängladdningar fästa vid objekt som man normalt sett skulle tolka som harmlösa.

Soldater i Sydkoreas väpnade styrkor visar vietnamesiska bybor de typer av försåtminering som används av FNL under Vietnamkriget.

Det finns många exempel på vad som använts för försåtmineringar: det kan vara en fotboll, ett vapen, en gren, en låda, en dörr eller en snögubbe. Försåtminering av en dörr utförs ofta så att man utan risk kan öppna med nyckel eller motsvarande, medan den som öppnar med våld utlöser en sprängladdning. I mera extrema fall har till och med levande människor[källa behövs] eller lik använts.[källa behövs]

Försåtminering kan även användas som röjningsskydd, då som till synes harmlöst objekt intill en mina eller motsvarande. Röjningsskydd används för att försvåra/förhindra röjning av redan i sig farliga objekt.