Försäkringsdomstolen

finsk specialdomstol
För den svenska domstolen som 1961–1978 hette Försäkringsdomstolen, se Försäkringsöverdomstolen.

Försäkringsdomstolen (finska: Vakuutusoikeus, VakO) är en finsk specialdomstol för frågor gällande social trygghet.

Försäkringsdomstolens byggnad på Bangårdsvägen 9 i Helsingfors. Huset förvaltas av Senatfastigheter.

Till Försäkringsdomstolen överklagas bland annat ärenden som rör arbetspension, folkpension, arbetslöshetsförmåner, lönegaranti, bostadsbidrag, studiestöd, handikappförmåner m.m.

Externa länkar redigera