Förrättning (tjänsteärende, tjänstegöromål[1], förr även planmässigt verkställande[2]) är ett begrepp för ett avgränsat uppdrag som enligt arbetsinstruktionerna åligger en viss tjänsteman, i synnerhet i offentlig tjänst.[3]

En förrättning kan vara en ceremoniell eller högtidlig akt, till exempel disputation, dop, begravning, likbegängelse, vigsel och val, men även icke ceremoniell verksamhet såsom besiktning eller lantmäteriförrättning.[4] En förrättning kan kräva en förrättningsresa, det vill säga tjänsteresa, och utföras på förrättningsdagar.[2] Inom Svenska kyrkan används numera officiellt begreppet "kyrkliga handlingar". Det markeras också tydligt att det handlar om gudstjänster.

KällorRedigera

  1. ^ SAOL – Svenska Akademiens ordlista: Slå upp ett ord
  2. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok: Förrättning
  3. ^ Nationalencyklopedins ordbok
  4. ^ Nationalencyklopedin