Förproduktion är den första delen av bland annat filmproduktion och TV-produktion. Den omfattar bland annat casting, manusförfattande och lokalbokning.

Förproduktionen följs av inspelning.