Förhandlingsteknik är ett begrepp för metoden att nå så goda resultat som möjligt i en förhandling, till exempel en affärsförhandling. En skicklig förhandlare har en väl utarbetad förhandlingsteknik. Psykologi är en viktig del i förhandlingstekniken, men det krävs också en väldefinierad och väl genomförd process - förhandlingsprocessen - det vill säga stegen förberedelser till avslut. Förberedelser är den första fasen. Processen kan sedan delas upp i tre steg och en uppföljning:

  • Steg 1: Öppning och identifiering av gapet mellan parterna,
  • Steg 2: Snäva in gapet, eftergifter,
  • Steg 3: Avslutning,

Review

I begreppet förhandlingsteknik inkluderas inte bara det som händer kring förhandlingsbordet utan även händelser runt omkring, som exempelvis förberedelser, affärsmässiga avväganden och konsekvenser av någons agerande. Inom utbildning i förhandlingsteknik idag läggs stor vikt vid att nå lösningar som gagnar samtliga parter - så kallat "win-win". Balanseffekter kan annars leda till att den part som anser sig nedförhandlad tar igen detta på något sätt som de förfogar över - till exempel senare förhandling, sämre kvalitet och dylikt.