En företagspark, företagsby, vetenskapspark (av engelskans Science Park), teknikby, teknikpark eller dylikt är ett område avsett för kluster av företag, ofta högteknologiska företag i samverkan med universitet eller tekniska högskolor. Samarbete mellan universitet och industri har alltmer fördjupats sedan slutet av 1900-talet och företagsbyarna är en del av den utvecklingen, där forskningsresultat också kan omsättas i konkreta produkter och användningsområden.

En framgångsrik föregångare inom området är Ideon i Lund.

Exempel på företagsparker i Sverige Redigera

Se även Redigera