Företag

organisation som mot betalning bedriver handel av varor eller tjänster till kunder
(Omdirigerad från Företagsledare)

Ett företag kan bestå av en liten eller större organisation som har en viss mängd resurser som den samordnar. Resurserna kan till exempel vara arbetskraft, kapital, teknik och information. Ändamålet med samordningen kan vara att utveckla, producera och sälja varor eller tjänster.[1] Ett mindre företag kan exempelvis vara organiserandet av ett barnkalas. Beroende på hur mycket man tager för sig så kan även ett sånt bli ett stort företag. Ett företag kan drivas i olika former beroende på typ av verksamhet, ägande, riskvillighet, kapitalinsats med mera. Inom ämnet företagsekonomi ger man begreppet företag en bredare innebörd, där det definieras som en sammanslutning av personer som bedriver ett medvetet arbete för att uppnå ett eller flera mål. Samtidigt har skatteverket sina egna definitioner. I skattemässigt hänseende räknas exempelvis inte alltid företaget ideell förening som ett företag, medan en ekonomisk förening för dem alltid är ett företag.

EtymologiRedigera

Ordet fungerar idag först och främst som ett verbalsubstantiv med nollmorfem, från verbet företaga.[2] I början av 1900-talet var det vanliga, om det var en näringsverksamhetsområde man syftade på, att man specificerade det genom en sammansättning: exempelvis industriföretag, byggnadsföretag, textilföretag, skogsföretag, transportföretag och livsmedelsföretag. År 1795 kunde ett företag vara vad som helst som den enskilde tog sig för. Ett mindre eller större projekt, exempelvis en vandring eller inhämtning av korna på fjället. Ett företag behövde inte inkludera fullbordan.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Skärvad och Olsson (2007), s. 8
  2. ^ Svenska Akademiens ordbok. 1928 

Allmänna källorRedigera

Externa länkarRedigera