Fördynastisk tid i Egypten är tidsperioden före Egyptens första dynasti, det vill säga tiden före omkring 3000 f.Kr. Perioden närmast före den första dynastin kallas även av forskarna för Protodynastisk tid då Dynasti noll regerade i Övre Egypten.[1]

Typisk fördynastisk egyptisk grav, antagligen från runt 3400 f.Kr..
Egyptens historia
Det forntida Egyptens
dynastier
cirka 3000 - 30 f. Kr.
Fördynastisk tid
Tidig dynastisk tid
1:a 2:a
Gamla riket
3:e 4:e 5:e 6:e
Första mellantiden
7:e 8:e 9:e
10:e tidig 11:e
Mellersta riket
sen 11:e 12:e 13:e 14:e
Andra mellantiden
15:e 16:e 17:e
Nya riket
18:e 19:e 20:e
Tredje mellantiden
21:a 22:a 23:e
24:e 25:e
Sentiden
26:e 27:e 28:e
29:e 30:e 31:a
Grekisk-romersk tid
Alexander den store
Ptolemaiska dynastin

Klimatet i norra Afrika har varit betydligt fuktigare än det är idag. Stora delar av dagens Saharaöken brukades fram till omkring 4000 f.Kr. då en stor klimatförändring ägde rum och människor började bosätta sig i Nildalen där översvämningar och skyfall gjorde jorden fuktig och näringsrik. Egyptierna lärde sig så på hösten och skörda på våren efter den varma vintern.

Paleolitikum redigera

Sahara genomgår stora geologiska förändringar när jordens klimat förändras under istiderna. Nilen gräver ut en kanjon i berggrunden i det senare Egypten. Sahara är en stor stäpp som bebos av kringvandrande jägare/samlare.

Neolitikum redigera

De första bofasta människorna lämnar arkeologiska spår efter sig i Nildalen i de äldsta jordbrukskulturerna:

Kalkolitikum redigera

Koppar kommer i bruk och den materiella kulturen blir rikare. I slutfasen av kopparstenåldern uppfinns skrivkonsten och den egyptiska civilisationen inleds.

Referenser redigera

Den ursprungliga texten, eller delar av texten, till denna artikel kommer från artikeln Forntida Egypten.

  1. ^ Nicolas-Christophe Grimal. A History of Ancient Egypt. p. 20. Blackwell (1994). ISBN 0-631-19396-0