Fördraget i Kanton

traktat mellan Förenade Konungarikena Sverige och Norge och Qingdynastins Kina

Fördraget i Kanton (kinesiska: 中瑞廣州條約), officiellt Freds-, Vänskaps- och Handelstraktat emellan: Hans Maj:t Konungen av Sverige och Norge, å ena, samt Kejsardömet Kina, å andra sidan, var ett traktat mellan Förenade Konungarikena Sverige och Norge och Qingdynastins Kina som undertecknades den 20 mars 1847 i Guangzhou.

Fördraget i Kanton
Freds-, Vänskaps- och Handelstraktat emellan: Hans Maj:t Konungen av Sverige och Norge, å ena, samt Kejsardömet Kina, å andra sidan
CFLiljevalchSr.JPG
TypBilateralt handelsavtal
Signerades20 mars 1847
PlatsKanton, Qingdynastin Kina
ParterQingdynastin Kina
Sverige Sverige
Ratificerat avKina
Förenade Konungarikena Sverige och Norge
Signerat avKina
Förenade Konungarikena Sverige och Norge

BakgrundRedigera

Detta traktat var det första handelsfördraget mellan Sverige-Norge och Kina. För att dra nytta av de nya möjligheter för handel med Kina som uppstått efter Opiumkriget sände kung Oscar I Liljevalch till Kina som befullmäktigat ombud och fördraget var baserat på ett kinesiskt-amerikanskt fördrag som slutits tre år tidigare och gav Sverige-Norge samma förmåner som andra västmakter tillskansat sig i "ojämlika fördrag" efter det första opiumkriget mellan Kina och Storbritannien.

UndertecknareRedigera

Sverige-NorgeRedigera

Carl Fredrik Liljevalch

Kejsardömet KinaRedigera

Statsmannen Qiying

BestämmelserRedigera

Fördraget innebar i huvuddrag:

  • att svenskar och norrmän fick rätt att handla i de fem nya fördragshamnarna i Kina (Fuzhou, Guangzhou, Ningbo, Shanghai och Xiamen);
  • att Sverige-Norge fick rätt att sända konsuler till Kina;
  • att endast fasta tullavgifter skulle tas ut i handelsutbytet;
  • att svensk-norska konsuler fick domsrätt över svenska och norska medborgare i Kina (konsularjurisdiktion);
  • att Sverige-Norge skulle åtnjuta alla handelsförmåner som Kina beviljat andra nationer (mestgynnadnationsklausul).

Fördraget ratificerades i Stockholm den 28 oktober 1847.

Fördraget utgjorde grunden för det svensk-norska konsulatväsendet i Kina och bekräftades med ett nytt fördrag som Gustaf Oscar Wallenberg slöt med Kina år 1908 för Sveriges räkning.

ReferenserRedigera

  • Liljevalch, Carl Fredrik (1848). Chinas handel, industri och statsförfattning jemte underrättelser om chinesernas folkbildning, seder och bruk, samt notiser om Japan, Siam m.fl. orter. Stockholm. Libris 1835384 
  • Mende, Erling von. Die wirtschaftlichen und konsulären Beziehungen Norwegens zu China von der Mitte des 19. Jhs. bis zum 1. Weltkrieg (Avhandling, Köln 1971).