Färger på lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken är upplysningsmärken som visar vägen till olika mål men upplyser också om olika funktioner längs med vägen. I Europa följer de i allmänhet FN:s ekonomiska kommissions för Europa konvention om vägmärken och signaler.

De som visar ortnamn brukar ha olika bakgrundsfärg beroende på vägens formella status.

De har varierande färger i olika länder. I konventionen står det bara ungefär "ljus text på mörk bakgrund eller mörk text på ljus bakgrund och undvik rött". Vanligt är vit text på blå eller grön bakgrund, eller svart på gul eller vit bakgrund, men andra varianter finns. På motorvägar ska dock skyltarna enligt konventionen vara blå eller gröna med vit text, och inte samma som landsvägsmärken. Inom tätorter eller för det som anses som lokala mål är det vanligt med särskilda vita skyltar med svart text. Detta gäller för länder i Europa.

Enligt konventionen ska länder med icke-latinska bokstäver skriva ortnamn och liknande på både sitt skrivsätt och med latinska bokstäver, vilket inte följs i alla dessa länder, till exempel inte i Ryssland och Ukraina som oftast bara skriver med kyrilliska bokstäver, däremot i Nordmakedonien som skriver både på det kyrilliska alfabetet och på det latinska och i Grekland som skriver både på det grekiska alfabetet och på det latinska. I vissa nordafrikanska länder och i Mellanöstern skrivs med både det latinska alfabetet och det lokala alfabet. I Israel skrivs skyltarna vanligtvis med tre alfabet: det hebreiska alfabetet, det arabiska alfabetet och det latinska. Språklig text (i första hand på tilläggstavlor), som till exempel "Gäller ej behörig trafik" skrivs bara på landets språk.

EuropaRedigera

Länder i Europa följer mer eller mindre den ovannämnda europeiska konventionen. För vägvisningsmärken gäller att på motorväg ska skyltarna vara antingen gröna eller blå. På landsväg ska märkena ha en färg som avviker från den som finns på motorväg. Färgen är valfri men det rekommenderas att man undviker vissa färger, såsom rött. På motortrafikled används antingen samma färg som på motorväg eller samma som på landsväg.

Land Inom tätort Landsväg Motorväg Alfabet Versaler/Gemener
Bakgr Text Bakgr Text Bakgr Text
Andorra Vit Svart - - Latinskt Gemener
Belgien Vit Svart Blå Vit Grön Vit Latinskt Gemener
Bosnien och Hercegovina Vit Svart Gul Svart Grön Vit Kyrilliskt+Latinskt Gemener
Bulgarien Blå Vit Grön Vit Kyrilliskt+Latinskt Gemener
Cypern Vit Svart Blå Vit Grön Vit Grekiskt+Latinskt Gemener
Danmark Vit Blå Vit Röd Grön Vit Latinskt Gemener
Estland Vit Svart Blå Vit - - Latinskt Versaler
Finland Vit Svart Blå Vit Grön Vit Latinskt Versaler
Frankrike Vit Svart Grön Vit Blå Vit Latinskt Versaler
Grekland Vit Svart Blå Gul+Vit Grön Gul+Vit Grekiskt+Latinskt Gemener
ibland versaler på motorväg
Irland Vit Svart Grön Vit Blå Vit Latinskt Gemener (iriska namn)
Versaler (engelska namn)
Island Vit Blå Gul Svart - - Latinskt Gemener
Italien Vit Svart Vit Svart Grön Vit Latinskt Versaler
Kroatien Vit Svart Gul Svart Grön Vit Latinskt Gemener
Lettland Vit Svart Blå Vit - - Latinskt Versaler
Litauen Vit Svart Blå Vit Grön Vit Latinskt Versaler
Luxemburg Vit Svart Gul Svart Blå Vit Latinskt Versaler
Malta Blå Vit - - Latinskt Versaler
Moldavien Blå Vit Grön Vit Versaler
Montenegro Vit Svart Gul Svart Latinskt Gemener
Nederländerna Vit Svart Blå Vit Blå Vit Latinskt Gemener
Nordmakedonien Vit Svart Gul Svart Grön Vit Kyrilliskt+Latinskt Gemener
Norge Vit Svart Gul Svart Blå Vit Latinskt Gemener
Polen Vit Blå Grön Vit Blå Vit Latinskt Gemener
Portugal - - Vit Svart Blå Vit Latinskt Gemener
Rumänien Vit Svart Blå Vit Grön Vit Latinskt Gemener
Ryssland Vit Svart Blå Vit Grön Vit Kyrilliskt Versaler
Schweiz Vit Svart Blå Vit Grön Vit Latinskt Gemener
Serbien Vit Svart Gul Svart Grön Vit Kyrilliskt+Latinskt Gemener
Slovakien Vit Svart Blå Vit Grön Vit Latinskt Versaler
Slovenien Vit Svart Gul Svart Grön Vit Latinskt Gemener
Spanien - - Vit Svart Blå Vit Latinskt Varierar
Storbritannien Vit Svart Grön Vit Blå Vit Latinskt Gemener
Sverige Vit Svart Blå Vit Grön Vit Latinskt Versaler
Tjeckien Vit Svart Blå Vit Grön Vit Latinskt Versaler
Turkiet Vit Svart Blå Vit Grön Vit Latinskt Gemener
Tyskland Vit Svart Gul Svart Blå Vit Latinskt Gemener
Ukraina Blå Vit Grön Vit Kyrilliskt
(+ibland latinskt)
Versaler
Ungern Vit Svart Grön Vit Blå Vit Latinskt Gemener
Vitryssland Blå Vit Grön Vit Kyrilliskt Versaler
Österrike Grön Vit Vit Svart Blå Vit Latinskt Gemener

SverigeRedigera

I Sverige används följande färger:[1]

  • Landsväg: Blå bakgrund, vit text, versaler
  • Motorväg och motortrafikled: Grön bakgrund, vit text, versaler
  • Lokalt mål inom samma tätort: Vit bakgrund, svart text, versaler
  • Enskilda vägar: Gul bakgrund, svart text, gemener
  • Inrättningar: Vit bakgrund, svart text, gemener
  • Turistmål: Brun bakgrund, vit text, gemener
  • Tillfälliga ändringar i samband med vägarbeten: Orange bakgrund, svart text, versaler
  • Tillfälliga arrangemang: Gul bakgrund, grön text, gemener
  • Permanenta omledningsvägar: Vit bakgrund, blå text

Utanför EuropaRedigera

De flesta länder utanför Europa, såsom USA och Japan, har inte skrivit under konventionen. Likheter finnas, men lokaliseringsmärkena kan också avvika på flera viktiga punkter. Ett exempel är att USA inte särskiljer vägmärkena på interstate highway-vägarna, som motsvarar motorvägarna i Europa (dock med avvikande regler). Detta gäller också större delen av Nord och Sydamerika som i huvudsak följer USA gällande vägmärken.

En del länder utanför Europa går efter konventionens regler, speciellt länder nära Europa i Asien och Mellanöstern, liksom länder i Nordafrika. Där särskiljer man skyltarnas färger precis som i Europa och har även motorvägsskyltar. Exempel på länder där detta gäller är Egypten, Libanon, Israel och Marocko.

Land Inom tätort Landsväg Motorväg Alfabet
Bakgr Text Bakgr Text Bakgr Text
Argentina Grön Vit Grön Vit Latinskt
Australien Grön Vit Grön Vit Latinskt
Botswana Grön Vit Latinskt
Brasilien Blå Vit Grön Vit Grön Vit Latinskt
Chile Grön Vit Blå Vit Latinskt
Ecuador Grön Vit Latinskt
Guatemala Grön Vit Latinskt
Indien Grön Vit Devanagari/Kannada+Latinskt
Iran Grön Vit Blå Vit Arabiskt+Latinskt
Israel Vit Svart Grön Vit Blå Vit Hebreiskt+Arabiskt+Latinskt
Kambodja Grön Vit Khmerisk+Latinskt
Kanada Grön Vit Grön Vit Grön Vit Latinskt
Inuktitut förekommer
Kazakstan Vit Svart Blå Vit Grön Vit Kyrilliskt
latinskt förekommer
Kirgizistan Vit Svart Blå Vit Kyrilliskt
latinskt förekommer
Kina Blå Vit Grön Vit Kinesiskt+Latinskt
Mexiko Grön Vit Grön Vit Grön Vit Latinskt
Namibia Grön Vit Latinskt
Nya Zeeland Grön Vit Grön Vit Latinskt
Japan Blå Vit Grön Vit Japanskt+Latinskt
Peru Grön Vit Latinskt
Senegal Vit Svart Latinskt
Sydafrika Brun Vit Grön Vit Blå Vit Latinskt
Thailand Grön Vit Grön Vit Thai+Latinskt
Uruguay Grön Vit Latinskt
USA Grön Vit Grön Vit Grön Vit Latinskt

KällorRedigera

ReferenserRedigera