Färgargårdstorget

torg på Södermalm i Stockholm

Färgargårdstorget är ett torg norr om bostadsområdet Norra Hammarbyhamnen i stadsdelen Södermalm i Stockholm. Det ligger i korsningen Malmgårdsvägen och Barnängs tvärgränd. Torget är cirka 80 × 40 meter stort, och fick sitt namn 1979. Strax norr om Färgargårdstorget ligger Färgarplan (namngivet 1968) som har samma historiska bakgrund som Färgargårdstorget.

Historisk trähusbebyggelse vid torgets nordöstra sida som hörde till Färgargården.
Samma länga 1931.

Historik redigera

Torget har fått sitt namn efter färgeriverksamheten som sedan 1600-talet fanns i trakten och var senare en del av Barnängens manufaktur. Den första kända färgaren som var verksam här var Hans Wessman, som började på 1680-talet. En annan känd färgare var Carl Gustaf Hoving, som 1770 lät uppföra den fortfarande existerande Hovings malmgård. Vid gatan ligger en bostadslänga från omkring 1740 som ingått i den numera försvunna Färgargården. Längan är blåklassad av Stockholms stadsmuseum vilket innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde av stadsmuseet anses motsvara fordringarna för byggnadsminnen i Kulturmiljölagen.

Källor redigera

Externa länkar redigera