Fältsjukvård är det svenska begreppet för wilderness (and expedition) medicine och omfattar hälso- och sjukvård vid situationer då den kvalificerade hjälpen och definitiva vården befinner sig bortom 60 minuter, den så kallade Gyllene timmen. Fältsjukvård i praktiken präglas av bland annat tydlig påverkan från miljön på den skadade eller sjuke samt begränsad tillgång på resurser. Det är en del av traumatologin.[källa behövs]

Evakuering av skadad soldat, övning

Fältsjukvård rymmer såväl civila som polisiära och militära dimensioner. Både enkla och avancerade ute- och friluftsaktiviteter där någon far illa och ges första hjälpen innebär ett led i idén om fältsjukvård. Inom polis och militär är fältsjukvård och taktisk sjukvård angränsande områden, där såväl miljön i form av väder och vind, som situationen med hot om våld kan innebära problem att få den skadade eller sjuke till definitiv vård.[källa behövs]

Fältsjukvård kan utöver koppling till lekmän vid ute- och friluftsliv jämte polisiär och militär verksamhet, också ses som ett ämne nära knutet till glesbygdsmedicin (rural medicine), katastrofmedicin samt barfotamedicin. Ett missvisande begrepp i sammanhanget är moraknivskirurgi, och det är därför viktigt att understryka att fältsjukvård med flera ämnen inte handlar om åsidosättande av juridik gällande medicinska diagnoser och behandlingsåtgärder.[källa behövs]

Fältsjukvård omfattar förebyggande åtgärder såsom riskanalys, utbildning och fälthygien, akut omhändertagande inklusive övervakning och evakuering, samt olika former av kamratstöd och avlastning. Kärnan i ämnesområdet är fokus på miljö och situation oaktat om denna är hajk med scouter, kajakpaddling i öppen sjö, bergsklättring i Alperna, skidfärder i vinterfjäll eller militära operationer.[källa behövs]

Fältsjukhus i SverigeRedigera

Vid slutet av Kalla kriget hade Sverige 35 stora fältsjukhus med vardera: 200 vårdplatser, sex operationssalar och 400 i personalen. Utöver det fanns 15 marina fältsjukhus som var mindre. De följande åren förändrades den militärpolitiska situationen i Sveriges närområde och fältsjukhusen började avvecklas och skänkas till andra länder.[1]

  • I april 2001 skänktes ett fältsjukhus till Sierra Leone i Västafrika och till Östtimor i Sydostasien.[1]
  • Fyra fältsjukhus lämnades över till FN för att användas i fredsbevarande arbete, till exempel i Afrika.[1]
  • Åren 2000-2005 skänktes två kompletta sjukhus till Esland och Litauen.[1]
  • Ett antal fältsjukhus hamnade i olika delar av världen via hjälporganisationer.[1]

Vid Coronavirusutbrottet 2020–2021 i Sverige fanns bara två fältsjukhus kvar, varav det ena mobiliserades i Göteborg och det andra i Stockholm.[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b c d e f] ”Sverige skänkte bort sina fältsjukhus – bara två kvar: ”Hade kunnat använda dem””. Expressen. 4 april 2020. https://www.expressen.se/gt/qs/sverige-skankte-bort-sina-faltsjukhus-bara-tva-kvar/. Läst 5 april 2020.