Eyak är ett numera utdött språk som talades i Alaska. Språket bildade en egen gren inom Nà-Dene-familjen. Den sista talaren dog i januari 2008.