En explosiv atmosfär är en blandning av luft samt brännbar gas, ånga och/eller partiklar (damm, flingor, fibrer) som kan brinna under atmosfäriska förhållanden. Begreppet definieras dels i standarden SS-EN 60079-10-1, Explosiv atmosfär – Del 10-1: Klassning av områden med explosiv gasatmosfär, avsnitt 3.1 (med ovan angiven betydelse), dels i EG:s ATEX-direktiv 1999/92/EG, där även dimma ingår i definitionen.

Underindelning av explosiva atmosfärer

redigera

Explosiva atmosfärer underindelas i explosiva gas- respektive dammatmosfärer.

Gasatmosfär

redigera

Explosiv gasatmosfär definieras i standarden SS-EN 60079-10-1, Explosiv atmosfär – Del 10-1: Klassning av områden med explosiv gasatmosfär, avsnitt 3.2. Definitionen innebär att det är en blandning av luft med brännbar gas och/eller ånga som kan brinna under atmosfäriska förhållanden. I EG:s ATEX-direktiv 1999/92/EG ingår även blandningar av luft med brännbar dimma i definitionen.

Dammatmosfär

redigera

Explosiv dammatmosfär definieras i standarden SS-EN 60079-10-2, Explosiv atmosfär – Del 10-2: Klassning av områden med explosiv dammatmosfär, avsnitt 3.5. Definitionen innebär att det är en blandning av luft med brännbart damm, flingor och/eller fibrer som kan brinna under atmosfäriska förhållanden.

Hybridblandning

redigera

En hybridblandning är en explosiv atmosfär som både innehåller brännbar gas och brännbart damm. Definition ges i SS-EN 60079-10-1, avsnitt 3.2, samt SS-EN 60079-10-2, avsnitt 3.5.6. En hybridblandning kan bli antändbar innan den når undre brännbarhetsgränsen, LFL, för gas- respektive dammandelen.

Referenser

redigera
  • SEK handbok 426 Klassning av explosionsfarliga områden
  • SS-EN 60079-10-1, Explosiv atmosfär – Del 10-1: Klassning av områden med explosiv gasatmosfär
  • SS-EN 60079-10-2, Explosiv atmosfär – Del 10-2: Klassning av områden med explosiv dammatmosfär
  • ATEX-direktiv 1999/92/EG