Öppna huvudmenyn

Experimenterande Svenska Radioamatörer

Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer, ofta förkortat ESR, är en ideell förening för svenska radioamatörer.

Föreningen, som bildades år 2003, har drygt 350 medlemmar[1] av de totalt omkring 11000 sändaramatörer som finns i Sverige.

ESR har till syfte att stödja radioamatörer i deras hobby, till exempel genom att:

Post- och telestyrelsens, PTS avgjorde tillståndsfrågan 2011-12-08, Dnr: 11-10923, då man med stöd av 12 a § förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation beslutade att till Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) (802415-3218) överlämna rätten att anordna prov och utfärda bevis om att uppställda kompetenskrav för användning av amatörradiosändare är uppfyllda.

ESR ingår tillsammans med två andra organisationer, Sveriges Sändareamatörer och Frivilliga radioorganisationen, i den samrådsgrupp PTS startat för att underhålla en provfrågebank som skall säkerställa kvaliteten vid amatörradioprov i Sverige.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera