Exhaustor, anordning för att suga ut gas. En möjlig konstruktion är att använda en liggande cylinder, försedd med in- och utlopp för gasen, i vilken en mindre cylinder roterar, som är excentriskt lagrad i den större på sådant sätt, att den vid rotationen berör den yttre på ett ställe. Den inre cylindern utföres i tre delar, mellan vilka finns tre plattor av stål eller läder, som anligger mot den yttre cylinderns väggar och som kan röra sig fram och åter i radiell led mellan cylinderns tre delar. Vid innercylinderns rotation skjuts dessa av centrifugalkraften mot den yttre cylindern och släpar efter densamma, varvid de omväxlande skjuts in och ut i innercylindern. Därvid förstoras eller förminskas rummet mellan plattorna, varigenom en sugande respektive tryckande verkan uppstår vid in- respektive utloppssidan.

„Beth“-Exhaustor „R“ (1910)

Exhaustor har använts i gasverk och därtill förbundna gasklocka.

Som en pionjär inom denna apparat tillämpar Lübeck industrin pionjär Wilhelm Beth.

Se ävenRedigera

KällorRedigera