Öppna huvudmenyn

Eva Öhrström, född 15 oktober 1944, är en svensk musikvetare.

Öhrström disputerade vid musikvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 1987. Hon anställdes året efter som lektor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 1992 utnämndes hon till docent vid Göteborgs universitet och 1996 till docent vid Åbo Akademi i Finland. 2002 befordrades hon till professor.

Musikvetenskap motsvarade ämnet musik och samhälle vid Musikhögskolorna och specialiseringen var musikhistoria. Publikationerna behandlar främst svensk musikhistoria mellan perioden 1780 till 1950. I doktorsavhandlingen behandlas kvinnornas musicerande inom de högre stånden mellan 1800 och 1900. Med utgångspunkt från ett kvinnoperspektiv har sedan publicerats artiklar om musicerande i salongerna samt artiklar kring det under 1800-talets slut framväxande konsertväsendet och om folkkonserter som gavs i Stockholm och Göteborg. Flera kortare biografier är publicerad inom ramen för projektet "Levande musikarv" 2012-2015.

1999 publicerades biografin "Elfrida Andrée. Ett levnadsöde" och 2016 biografin "Adolf Fredrik Lindblad. En tonsättare och hans vänner".

Bibliografi (urval)Redigera

 • Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige. Diss. Göteborgs universitet, 1987.
 • Kvinnors Musik (1989) i samarbete med Märta Ramsten m fl. Utbildningsradion & Svenska Rikskonserter. Red: Lena Roth & Sture Olofsson
 • "Klaveret, notboken och behagligheten. Kvinnors musicerande under romantiken" i Romantiken över gränser. Red: U-B. Lagerroth & M.Ramsay. Lund 1993.
 • 'Sociala könsstrukturer i den högre musikutbildningen: en översikt', Svensk tidskrift för musikforskning LXXV (1993), ss. 55–80.
 • "Jenny Lind och Adolf Fredrik Lindblad. En romantisk historia" i Artes 1993:2. Red: G. Harding & B. Jangfeldt.
 • De arbetande klassernas estetiska bildning - verklighet eller dröm? Bidrag till symposiet Musikpedagogik och historia. Red: Per-Johan Ödman, Stockholm 1995.
 • Musiken, folket och bildningen : glimtar ur folkbildningens historia, red. (Linköping: Mimer, 1997).
 • "Musikalisk salong i Europa och Norden - en översikt" i Nordisk salonkultur. Et studie i nordiske skönånder og salonmiljöer 1780-1850. Red: Anne Schott Sörensen. Odense 1998.
 • "Schwedische Musiker in Deutschland - deutsche Musiker in Sweden" i Wahlverwandtschaft. Skandinavien und Deutschland 1800 bis 1914. Red: B.Henningsen, J. Klein, H. Müssener, S. Söderlind. Berlin 1998.
 • Elfrida Andrée : Ett levnadsöde (Stockholm: Prisma, 1999).
 • "Jenny Lind. The Swedish Nightingale" Svenska Institutet, Lund 2000.
 • "Felix Mendelssohn und die Professionalisierung des schwedischen Musiklebens" i Kunst zwischen den Kulturen. Hrsg. B. Henningsen. Berlin 2000.
 • "Den kvinnliga tonsättarrollen vid tre sekelskiften" i Sekelskiften och kön. Red: A. Göransson. 2000.
 • "Elfrida Andrée och 'det kvinnliga släktets höjande'" i Arets 2003:1. Red: J. Arnald & A. Brodow.
 • "Folkkonserterna kring sekelskiftet 1900. Presentation av en forskningsansats om musikalisk folkbildning" i Årsbok om folkbildning 2005, Red: A. Ekman, M-B. Imnander, T. Eklund, 2006.
 • "Ett eget rum. Ett kvinnoperspektiv på musikaliska salonger" i Bebyggelsehistorisk Tidskrift, Red: Bo Persson, Nr 54, 2007 s 26–44
 • "Den bildade musikern - Karl Valentin" i STM Online 2009.
 • "Bernadotterna och musiken. Musiklivet hos den kungliga familjen under Oscar I:s tid" i Hemma på Slottet - hos de första Bernadotterna. Red: Antoinette Ramsay Herthelius. 2010.
 • "Vänskapsband. Atterbom och Lindblad" i Melos och Logos. Festskrift till Folke Bohlin. Red: M.Lundberg, S-Å. Selander. 2011.
 • "Vänskapsband - Lindblad och Almqvist under 1830-talet. Försök till en skildring av ett händelserikt årtionde" i Festskrift till Holger Larsen. Red: J. Derkert. 2011.
 • "Elsa Stenhammar, Siri Derkert och Fogelstad" i Senmoderna reflexioner. Festskrift till Johan Fornäs. Red: E.Bjurström, M.Fredriksson, U.Olsson & A.Werner. 2012.
 • Adolf Fredrik Lindblad. En tonsättare och hans vänner. Artos & Norma Förlag 2016.

Priser och utmärkelserRedigera

Externa länkarRedigera