Öppna huvudmenyn

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

EU- byrå

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar[1] (förkortat ECDC, av det engelska namnet, European Centre for Disease Prevention and Control)[2] är ett av Europeiska unionens decentraliserade organ. Myndigheten, som tidigare hade sitt säte i Tomtebodaskolan i Solna kommun och sedermera i Frösunda i Solna, inledde sin verksamhet den 20 maj 2005. Vetenskaplig chef var från första början Johan Giesecke.

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Paris plan pointer b jms.gif
Karta med myndighetens säte utmarkerad
Europeiska unionen EU-myndighet
Säte:
Solna vapen.svg
Solna, Sverige
Grundande
– undertecknad
– inrättad

Mars 2004
Mars 2005
Chef: Andrea Ammon
Webbplats: ecdc.europa.eu
Tomtebodaskolan, tidigare lokal för huvudkontoret i Solna.
Huvudkontoret i Frösunda i Solna.

OrganisationRedigera

Direktören är chef och behöver inte vara medicinskt eller vetenskapligt utbildad utan har vad som liknats vid en ambassadörsroll. Direktören sätter prioriteringarna som skall råda inom organisationen. ECDC är indelat i fem enheter[3]:

  • Office of the Chief Scientist
  • Surveillance and Response Support
  • Public Health Capacity and Communication
  • Resource Management and Coordination
  • Information and Communication Technologies

VerksamhetRedigera

ECDC har till uppgift att öka EU:s och medlemsstaternas kapacité att skydda människors hälsa genom förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar hos människa. Man har ingen direktivrätt eller dömande funktion utan arbetet bygger på samråd och råd till länderna, som skall handla på eget initiativ när utbrott av smittsamma sjukdomar hotar EU. De ansvarar för ett heltäckande och konsekvent agerande. ECDC samordnar och ger råd till medlemsstaternas, EU-institutionernas och berörda internationella organisationers verksamhet och följer upp att parterna uppfyller sina skyldigheter men har ingen direktivrätt. Smittskyddsinformation kanaliseras via medlemsländernas egna institutioner och ECDC ger inte information direkt till allmänheten. Man utarbetar och ger underlag för beslut som kommissionen skall fatta.

Samarbetet mellan kommissionen, ECDC och EU:s medlemsländer kan liknas vid förhållandena i Sverige mellan Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och landstingen - regionerna. Det är medlemsländerna som ombesörjer sjukvården på motsvarande sätt som landstingen - regionerna gör det inom Sverige.

ArbetsmetodRedigera

ECDC hämtar fortlöpande in information om smittsamma sjukdomar, sammanställer den, gör riskbedömningar och vidarebefordrar till respektive mottagare. Man arbetar också med scenarier för utbrott och vaccinationer. Dessa vidarebefordras sedan till respektive land, som får välja vilken strategi man avser ta. Ett konkret exempel på detta var vid "svininfluensan", H1N1-utbrottet 2009, där sedan de olika medlemsländerna valde olika strategi för att bekämpa utbrottet.

KällorRedigera

  1. ^ ”What we do.” (på engelska). Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control. http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/what-we-do/Pages/Mission.aspx. Läst 30 juni 2016. 
  2. ^ Per Lundblad (2009). ”ECDC - ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar”. Infektionsläkaren (3): sid. 15-16. 
  3. ^ ”Who we are” (på engelska). Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control. http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/who-we-are/Pages/who-we-are.aspx. Läst 30 juni 2016. 


  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.