Öppna huvudmenyn

EU:s vapendirektiv No. 91/477/EC sätter en miniminivå för regler rörande civila, lagliga vapen vilka medlemsländerna måste införa i nationell lagstiftning. Medlemsländerna får införa mer restriktiva regler (vilket Sverige har på många områden). Sverige tillträdde vapendirektivet vid EU-inträdet 1995. Sverige har 2019 däremot inte accepterat det Europeiska skjutvapenpasset vilket är ett krav i direktivet. Riksdagen beslutade i juni 2019 genom ett tillkännagivande att vapenpasset skulle accepteras även av Sverige men några lagstiftningsändringar har ännu inte skett.

Direktivet förändrades 2017 genom ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv (EU) 2017/853. Sverige har ännu inte implementerat ändringsdirektivet.

KällorRedigera