Europeiska unionens solidaritetsfond

Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF), eller enbart solidaritetsfonden,[1] är en solidaritetsfond som inrättades inom Europeiska unionen 2002[2] för att kunna ge snabbt stöd åt EU:s medlemsstater i händelse av en stor naturkatastrof, alternativt för att kunna bistå områden i Europa drabbade av katastrofer.[3] En katastrof anses vara storskalig om den beräknade direkta kostnaden uppgår till mer än 3 miljarder euro, eller 0,6 procent av det berörda landets bruttonationalinkomst.[4] Katastrofer som har fått stöd hittills är bland annat översvämningar, jordbävningar, skogsbränder, torka och stormar.[3]

Fonden inrättades efter översvämningarna i Europa 2002, och sedan inrättandet har den använts vid ett åttiotal tillfällen i 24 länder med totalt över 5 miljarder euro.[3] Italien och Tyskland har mottagit störst medel.[5]

I samband med coronavirusutbrottet 2020–2021 i Europa föreslog Europeiska kommissionen att ändra reglerna kring solidaritetsfonden, så att även hälsonödlägen kan vara grund för bistånd från solidaritetsfonden. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd godkände denna förändring i slutet av mars 2020.[6][7][8] Ändringarna träder i kraft den 1 april 2020.[9] Det innebär att EU:s medlemsstater samt länder som förhandlar om EU-medlemskap, i dagsläget Montenegro, Serbien och Turkiet, kommer att kunna söka stöd ur solidaritetsfonden för att hantera de direkta effekterna av exempelvis coronaviruspandemin liksom återuppbyggnaden av kritisk infrastruktur efteråt.[10]

Utdelade stödRedigera

Baserat på sammanställning av Europeiska kommissionen[11]
Land Tidpunkt Naturkatastrof Beräknad kostnad av skadan (i miljoner euro) Bistånd från EU (i miljoner euro) Totalt EU-bistånd (i miljoner euro)
  Bulgarien maj 2005 översvämningar 222 9,7 41,5
augusti 2005 översvämningar 237 10,6
juni 2014 översvämningar 311 10,5
juli 2014 sommaröversvämningar 79 2
januari 2015 svåra vinterförhållanden 243 6,4
oktober 2017 översvämningar i Burgas 90 2,3
  Cypern april 2008 torka 165 7,6 14,9
juni 2016 torka och eld 181 7,3
  Estland januari 2005 storm 48 1,3 1,3
  Frankrike september 2002 översvämningar i Gard 835 21 252,6
december 2003 översvämningar i Vallée du Rhône 785 19,6
februari 2007 Cyklonen Gamede (Réunion) 211 5,3
augusti 2007 Orkanen Dean (Martinique) 509 12,8
januari 2009 Stormen Klaus 3 806 109,4
februari 2010 Xynthia 1 425 35,6
september 2017 Orkanerna Irma och Maria 1 956 48,9
  Grekland mars 2006 Översvämningar i Evros 372 9,3 122,8
augusti 2007 skogsbränder 2 118 89,8
januari 2014 jordbävningar i Kefalinia 147, 3,7
februari 2015 översvämningar i Evros och centrala Grekland 395,9 9,9
november 2015 jordbävningar i Lefkada[förtydliga] 66,1 1,6
juni 2017 jordbävningar i Lesbos 54,4 1,4
juli 2017 jordbävningar på Kos 101 2,5
februari 2019 svåra väderförhållanden på Kreta 182 4,6
  Irland november 2009 översvämningar 521 13 13
  Italien oktober 2002 Jordbävning i Molise 1 558 30,8 2 792,9
oktober 2002 Vulkanen Etna får utbrott 894 16,8
april 2009 Jordbävning i Abruzzo 10 212 439,8
oktober 2010 översvämningar i Veneto 676 16,9
oktober 2011 översvämningar i Ligurien och Toscana 723 18,1
maj 2012 jordbävningar i Emilia-Romagna 13 274 670,2
november 2013 översvämningar på Sardinien 652 16,3
oktober 2014 översvämningar 2 441 56
augusti 2016 till januari 2017 jordbävningar 21 879 1 196,8
oktober 2018 översvämningar 6 630,3 277,2
  Kroatien maj 2010 översvämningar 153 3,8 22,8
september 2010 översvämningar 47 1,2
oktober 2012 översvämningar 12 0,287
januari 2014 is och översvämningar 292 8,6
maj 2014 översvämningar 298 8,9
  Lettland januari 2005 storm 193 9,5 27,2
augusti 2017 översvämningar 380,5 17,7
  Litauen januari 2005 storm 15 0,4 17,3
oktober 2017 översvämningar 408 16,9
  Malta september 2003 storm och översvämningar 30 0,96 0,96
  Polen maj 2010 översvämningar 2 994 105,6 117,9
augusti 2017 storm 491 12,3
  Portugal juli 2003 skogsbränder 1 228 48,5 134,4
februari 2010 översvämningar och jordskred i Madeira 1 080 31,3
augusti 2016 bränder på Madeira 157 3,9
juni-oktober 2017 skogsbränder 1 458 50,7
  Rumänien april 2005 våröversvämningar 489 18,8 127,2
juli 2005 sommaröversvämningar 1 050 52,4
juli 2008 översvämningar 471 11,8
juni 2010 översvämningar 876 25
augusti 2012 torka och bränder 807 2,5
april 2014 våröversvämningar 168 4,2
juli 2014 sommaröversvämningar 172 4,3
juni-augusti 2018 sommaröversvämningar 327,7 8,2
  Serbien maj 2014 översvämningar 1 105 60,2 60,2
  Slovakien november 2004 Storm i Tatrabergen 203 5,7 26,1
maj 2010 översvämningar 561 20,4
  Slovenien september 2007 översvämningar 233 8,3 48,3
september 2010 översvämningar 251 7,5
oktober 2012 översvämningar 360 14,1
januari 2014 Isstorm 429 18,4
  Spanien november 2003 Prestiges oljeutsläpp 436 8,6 34,2
augusti 2003 skogsbränder (till gränsen mot Portugal) 53 1,3
maj 2011 jordbävning i Lorca 843 21,1
oktober 2017 skogsbränder 129 3,2
  Storbritannien Juni 2007 översvämningar 4 612 162,3 222,6
december 2015 översvämningar 2 412 60,3
  Sverige januari 2005 Orkanen Gudrun 2 297 81,7 81,7
  Tjeckien augusti 2002 översvämningar 2 300 129 160,9
maj 2010 översvämningar 205 5,1
augusti 2010 översvämningar 437 10,9
juni 2013 översvämningar 637 15,9
  Tyskland augusti 2002 översvämningar 9 100 444 1 002,9
januari 2007 Orkanen Kyrill 4 750 166,9
maj 2013 översvämningar 8 154 360,5
maj 2016 översvämningar i Bayern 1 259 31,5
  Ungern april 2006 översvämningar 519 15,1 37,6
maj 2010 översvämningar 719 22,5
  Österrike augusti 2002 översvämningar 2 900 134 178,94
augusti 2005 översvämningar i Tyrolen och Vorarlberg 592 14,8
november 2012 översvämningar i Lavamünd 10 0,240
maj 2013 översvämningar 866 21,7
oktober 2018 översvämningar 326 8,2
Totalt EUSF-bistånd sedan 2002 5 535,6 miljoner euro

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Solidaritetsfonden | Faktablad om Europeiska unionen | Europaparlamentet”. www.europarl.europa.eu. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/97/solidaritetsfonden. Läst 28 mars 2020. 
 2. ^ RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond
 3. ^ [a b c] ”EU:s solidaritetsfond”. ec.europa.eu. https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/funding/solidarity-fund/. Läst 28 mars 2020. 
 4. ^ ”The European Union Solidarity Fund”. The European Union Solidarity Fund. Europa. http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24217_en.htm. Läst 21 november 2009. 
 5. ^ ”Archived copy”. Archived copy. Arkiverad från originalet den 30 July 2014. https://web.archive.org/web/20140730004352/http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/doc/interventions_since_2002.pdf. Läst 24 juli 2014. 
 6. ^ ”Coronavirus: EU countries to get help from Solidarity Fund | News | European Parliament” (på engelska). www.europarl.europa.eu. 24 mars 2020. https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200323STO75625/coronavirus-eu-countries-to-get-help-from-solidarity-fund. Läst 28 mars 2020. 
 7. ^ Network, Voltaire. ”The European Council on the COVID-19 pandemic” (på engelska). Voltaire Network. https://www.voltairenet.org/article209563.html. Läst 28 mars 2020. 
 8. ^ ”COVID-19 - Council gives go-ahead to support from EU budget” (på engelska). www.consilium.europa.eu. http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/18/covid-19-council-gives-go-ahead-to-support-from-eu-budget/. Läst 28 mars 2020. 
 9. ^ EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/461
 10. ^ EWB (18 mars 2020). ”EC proposes Member States and negotiating countries use EU Solidarity Fund for COVID-19 crisis” (på amerikansk engelska). European Western Balkans. https://europeanwesternbalkans.com/2020/03/18/ec-proposes-member-states-and-negotiating-countries-use-eu-solidarity-fund-for-covid-19-crisis/. Läst 28 mars 2020. 
 11. ^ Interventions since 2002, läst 28 mars 2020. Uppdaterat i november 2019.
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.