Europeisk gruppering för territoriellt samarbete

En europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) är en juridisk person och kan beskrivas som en gruppering inom EU som ska främja samarbete över nationsgränserna.[1]

En gruppering kan bildas av bland annat stater, kommuner, myndigheter eller annat organ som regleras av offentlig rätt. Minst två av medlemmarna måste finnas i olika EU-länder. I Sverige prövas frågor om svenskt deltagande i en gruppering av Sveriges regering.

En gruppering kan bildas för att till exempel genomföra ett gränsöverskridande samarbetsprojekt som är delvis EU-finansierat genom strukturfonderna, exempelvis Europeiska regionala utvecklingsfonden. De uppgifter och den behörighet som en gruppering har ska regleras i ett avtal.

ReferenserRedigera