European Science Foundation, ESF, är en samarbetsorganisation för forskningsråd och vetenskapliga akademier i Europa. ESF grundades 1974 och har sitt säte i Strasbourg.

Organisationen har 2010 79 medlemsorganisationer från 30 länder. Den initierar och stöder forskningssamarbete inom naturvetenskap, teknik, medicin, humaniora och samhällsvetenskap, leder och samordnar större forskningsprogram samt anordnar vetenskapliga konferenser. Chef sedan 2004 är Bertil Andersson.

KällorRedigera