Öppna huvudmenyn

Europa 2020 är en politisk strategi för förbättringar av ekonomin inom Europeiska unionen under 2010-talet. Den ersätter den tidigare Lissabonstrategin. Europa 2020 syftar bland annat en hållbar ekonomi med tillväxt och ökad koordinering mellan medlemsstaterna genom “smart tillväxt”, “hållbar tillväxt” och “tillväxt för alla”.[1]

Strategin presenterades av Europeiska kommissionen den 3 mars 2010 och antogs slutgiltigt enligt kommissionens rekommendationer vid Europeiska rådets möte den 17 juni 2010. Strategin tar avstamp i den finanskris som drabbade EU:s ekonomier under 2008 till 2010, och betonar den långsiktiga vikten av att komma stärkta ur krisen.

Strategidokumentets innehållRedigera

OmrådenRedigera

Tre prioriterade områden ställs upp för 10-årsperioden:

  • Smart tillväxt: där drivkraften till tillväxt i EU i högre grad ska bygga på kunskap och innovation. Praktiska rekommendationer till medlemsländerna innefattar åtgärder för att öka privata initiativ inom forskning och utveckling
  • Hållbar tillväxt: där en resurseffektivare ekonomi också är en mer konkurrenskraftig ekonomi. Utsläppsminskningarna bör bli betydligt större än under föregående tioårsperiod
  • Tillväxt för alla: där man vill stimulera en ekonomi med högre sysselsättningsgrad.

Övergripande målRedigera

De tre prioriteringsområdena utkristalliseras i fem övergripande mål för perioden 2010-2020.

  • 75 % av befolkningen i åldrarna 20–64 ska ha ett arbete.
  • 3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU.
  • Energi- och klimatmålen ”20/20/20” ska nås.
  • Den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 %, och minst 40 % av den yngre generationen ska ha avslutad högre utbildning.
  • Antalet personer som hotas av fattigdom ska minska med 20 miljoner.

NoterRedigera

  1. ^ Europa 2020 [1] - Europeiska kommissionen

Externa länkarRedigera

Europeiska Kommissionen - Europa 2020 (pdf-dokument)

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.