Ett heligt arv är kyrkan

Ett heligt arv är kyrkan är en psalm vars text och musik är skriven av Tore Littmarck år 1992.

Publicerad iEdit