Etoricoxib är en selektiv COX-2 hämmare utvecklat av läkemedelsföretaget MSD. Medicinen ingår i gruppen NSAID och dämpar smärta och inflammation. Till skillnad mot äldre NSAID-preparat ger etoricoxib färre blödnings- och magbiverkningar. I en studie där etoricoxib jämfördes med diklofenak kunde man inte se någon skillnad i allvarliga hjärt-kärlbiverkningar. [1]

Etoricoxib
Strukturformel
Systematiskt namn5-Kloro-6'-metyl-3-[p-(metylsulfonyl)fenyl]-2,3'-bipyridin
Kemisk formelC18H15ClN2O2¨S
SI-enheter & STP används om ej annat angivits
Etoricoxib

IndikationerRedigera

Etoricoxib används som symtomlindrande läkemedel vid artros, ankyloserande spondylit, reumatism samt tecken på inflammation vid akut gikt. Det kan även användas som korttidsbehandling av smärta i samband med tandkirurgi. Preparatet ska endast användas av personer över 16 år. [2]

HandelsnamnRedigera

I Sverige marknadsförs preparatet av läkemedelsföretaget MSD under handelsnamnen Arcoxia och Turox. Flera aktörer säljer dock Arcoxia i Sverige genom så kallad parallellimport, och bland de preparaten förekommer även namnet Tauxib. [3] [4]

I övriga världen varierar handelsnamnen. Etoricoxib kallas Algix och Tauxib i Italien, Etorix och Vargus i Bangladesh, Starcox i Pakistan, Arcoxia i Sverige, Finland, Tyskland, Brasilien, Singapore, Thailand, Bulgarien och Rumänien, Exxiv i Portugal och Etozox i Indien.


FarmakoekonomiRedigera

Läkemedel som innehåller etoricoxib ingår bara i läkemedelsförmånen för patienter med hög risk för blödningar och magbiverkningar. [5] I nuläget är Arcoxia ifrågasatt i Stockholms läns landsting eftersom preparatet är förhållandevis dyrt och potentiellt har en högre risk för hjärt-kärlsjukdomar. [6] Inget preparat som innehåller etoricoxib finns med på Kloka Listan för Stockholms läns landsting. [7]

KällorRedigera

  1. ^ http://www.fass.se
  2. ^ http://www.lakemedelsverket.se Produktresumé för Arcoxia hämtad på Läkemedelsverkets hemsida.
  3. ^ http://www.fass.se/LIF/substance?userType=0&substanceId=IDMWBZXC1GKL2YDCSR
  4. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 22 augusti 2015. https://web.archive.org/web/20150822152258/http://www.msd.se/lakemedel/. Läst 5 augusti 2015. 
  5. ^ http://www.tlv.se Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets beslut 2010-10-26
  6. ^ http://www.janusinfo.se Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016, sidan 13
  7. ^ http://www.janusinfo.se Kloka Listan 2015