ETA är en förkortning för det engelska Estimated Time of Arrival, med betydelsen beräknad ankomsttid.[1] Det används inom internationella kommunikationer, inklusive luft- och sjöfart.

ETA används också metaforiskt i situationer när ingenting rör på sig eller för att beskriva när en viss uppgift kommer att vara slutförd (till exempel en datorberäkning utförd av ett datorprogram).

Referenser redigera